Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ' οίκον από την ΑΝΚΟ

Επιδότηση σε ποσοστό μέχρι και 50% αλλά και φορολογικά κίνητρα για τα ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 1.500 ευρώ ανά τ.μ. προβλέπει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με τίτλο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, διότι από τότε άρχισαν οι διατάξεις του νέου κανονισμού για τη θερμομόνωση, θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% αναλόγως με το εάν πρόκειται για πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αλλά και το είδος των παρεμβάσεων που θα γίνουν. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού που θα επιδοτείται είναι τα 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκ.€ και καλύπτει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω των ΠΕΠ (των Περιφερειακών Προγραμμάτων) και του επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου, το ΕΠΑΝ ΙΙ. Συνολικά θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα περίπου 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες.
Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί, θα εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος, μέχρι το όριο του 4% επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός. Με την εφαρμογή του προγράμματος το Yπουργείο Ανάπτυξης προσβλέπει σε μείωση της κατανάλωσης μέχρι και 70% στα κτίρια όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και βελτίωση των προτύπων των ενεργειακών συστημάτων στην αγορά, αφού ορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα που είναι αποδεκτά στο πρόγραμμα.
Οι παρεμβάσεις που θα επιδοτούνται χωρίζονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές και είναι οι εξής:
Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου. Υποχρεωτική για όσα κτίρια δεν έχουν ήδη.
Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών κουφωμάτων. Υποχρεωτική.
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποχρεωτική.
Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Προαιρετική.
Θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου. Προαιρετική.
Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα εξής:
- Πληρότητα δικαιολογητικών.
- Επιλεξιμότητα κτιρίου.
- Κάλυψη ίδιας συμμετοχής (υπεύθυνη δήλωση για τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διαμερίσματος και απόφαση γενικής συνέλευσης για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις).
- Οι τιμές προσαρμόζονται στο ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών.
- Ο προϋπολογισμός προσαρμόζεται στα τετραγωνικά μέτρα (m2) που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια.
Η πρόταση εντάσσεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ανά περιφέρεια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ωφελούμενος, ο εργολάβος και ο μηχανικός συνυπογράφουν τη δήλωση περαίωσης εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει βεβαίωση εξόφλησης στον ωφελούμενο για το ποσό που αντιστοιχεί. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται στον εργολάβο ο οποίος υποβάλλει:
- δήλωση περαίωσης εργασιών,
- βεβαίωση εξόφλησης και παραστατικά πληρωμής του συμβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον ωφελούμενο,
- τιμολόγια, δελτία αποστολής βασικών υλικών και εξοπλισμού που αντιστοιχούν στις επιμέρους εργασίες, αποδείξεις πληρωμής υπεργολάβων,
- φωτογραφίες του ακινήτου μετά την παρέμβαση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας