Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

Άννα Διαμαντοπούλου: Άμεσες παρεμβάσεις στα σχολεία για τη νέα γρίπη

Το θέμα της νέας γρίπης είναι κρίσιμο θέμα που αφορά όλους και στο οποίο πρέπει όλοι οι θεσμικοί φορείς να εγκύψουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και χωρίς την καλλιέργεια πανικού.
Το ΠΑΣΟΚ βάσει του ρόλου του ελέγχει και προτείνει. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η σωστή οργάνωση της Δημόσιας Υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι η σωστή προετοιμασία έτσι ώστε από σήμερα να μην βρεθούμε μπροστά σε μια έξαρση, γρίπης και πανικού. Από τα μέσα Ιουλίου έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας να συγκαλέσει την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ώστε να καταθέσει την πρόταση του για το τί μέτρα πρέπει να λάβουμε και να συζητήσουμε από κοινού όλα τα κόμματα και οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αισθανθούν ασφαλείς.
Είναι ανάγκη να ορίσει το Υπουργείο Παιδείας τα στάδια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα βασίζεται στα μέτρα Πρόληψης και κατόπιν στα μέτρα Αντιμετώπισης της νέας γρίπης, αν χρειαστεί. Θα πρέπει να υπάρξει εγκύκλιος προς όλα τα σχολεία με συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης άμεσα.
• Φυλλάδια ενημέρωσης για κάθε ηλικιακή κατηγορία μαθητών και φοιτητών,
• τηλεοπτικά μηνύματα και εκπαιδευτικό υλικό μέσω τηλεόρασης που θα ενημερώνει χωρίς να φοβίζει
• σεμινάρια στο τέλος Αυγούστου στο σύνολο των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. ενημέρωση και περιγραφή καθηκόντων για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τάξης.
• σχέδιο συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εκπαιδευτική κοινότητα
• ύστερα από συνεννόηση με την επιστημονική επιτροπή να ενταχθούν στις ομάδες προτεραιότητας για εμβόλια της κοινής γρίπης και του πνευμονοιόκοκου οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
• λειτουργία ιστοσελίδας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Υπάρχει όμως και η ανάγκη ύπαρξης των μέτρων αντιμετώπισης. Αυτά θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάσει τους επιδημιολογικούς κανόνες που θα πρέπει να οριστούν από τους επιστήμονες και να κοινοποιηθούν στο Υπουργείο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που θα τεθεί το ερώτημα για το κλείσιμο των σχολείων να υπάρχει απάντηση για την αντιμετώπιση των χαμένων εκπαιδευτικών ωρών, της χρήσης των τηλεμέσων (τηλεκπαίδευση–τηλενημέρωση), αλλά και της δημιουργίας ομάδων εθελοντών. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και καμία δράση. Για το λόγο αυτό επαναφέρουμε την ανάγκη σύγκλησης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όσο γίνεται νωρίτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας