Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

Η απάντηση του Δήμου Σερβίων στις καταγγελίες για την ποιότητα του νερού

Για ακόμη μία φορά οι “γνωστοί” αναξιόπιστοι κύκλοι επιδιώκουν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες φορές είναι ότι πλέον γίνονται και επικίνδυνοι για τους πολίτες του Δήμου Σερβίων προτάσσοντας τις προσωπικές τους φιλοδοξίες πιο πάνω και από το δημόσιο συμφέρον. Είναι ικανοί πλέον και για το χειρότερο, ικανοί να σπείρουν τον πανικό για σοβαρά ζητήματα, στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά την κατανάλωση πόσιμου νερού. Η άγνοιά τους σε βασικά θέματα τους οδήγησε και πάλι σε αβάσιμες καταγγελίες και διασπορά φημών σχετικά με την ποιότητα του νερού στο Δήμο Σερβίων.
Καταγγελίες που καταρρίπτονται από τα επίσημα αποτελέσματα του Κέντρου Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης που αφορούν την δειγματοληψία της 22ης Ιουνίου του 2009 στην πόλη των Σερβίων και στα δημοτικά διαμερίσματα Λάβας, Βαθυλάκκου, Κρανιδίων. Τόσο από το δελτίο φυσικοχημικών αναλύσεων όσο και στο αντίστοιχο δελτίο μικροβιολογικών αναλύσεων δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει πρόβλημα που να ανησυχήσει στο ελάχιστο τους δημότες μας.
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ των Αρ. Πιστοποιητικών ΣΕΡΒ/06/2009 και ΣΕΡΒ/06-Β/2009
Τα αποτελέσματα ελέγχου των δειγμάτων (Αρ. Πιστοποιητικών ΣΕΡΒ/06/2009 και ΣΕΡΒ/06-Β/2009, Αρ. Πρωτ. 1201, Ημ. Έκδοσης 26/06/2009, Αρ. Δελτίου Δειγματοληψίας 042/2009 και Αρ. Αίτησης Αναλύσεων 1180/22-06-2009) έχουν ως εξής:
ΣΕΡΒΙΑ
Χαρακτηρισμός δειγμάτων ΣΕΡΒ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τα δείγματα των δεξαμενών (0818.09-ΣΕΡΒ.Δ1) Κέντρο Υγείας, (0819.09-ΣΕΡΒ.Δ2) Αγ. Παντελεήμονα, (0820.09-ΣΕΡΒ.Α4) Δημαρχείου και των εσωτερικών δικτύων (0821.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ3) βρύση στην κουζίνα της οικίας Βλάχου Λάμπρου, (0822.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ5) βρύση στην κουζίνα της οικίας Τάσιου Γεώργιου, (0823.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ6) βρύση στην κουζίνα της οικίας Ποντίκη Χρήστου, (0824.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ8) βρύση στην κουζίνα της οικίας Κυριακίδη Ν. και (0825.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ12) βρύση στην κουζίνα της οικίας Μεντανίδη Σάββα, πληρούν τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β’/26.4.2007).
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τα δείγματα των δεξαμενών (0818.09-ΣΕΡΒ.Δ1) Κέντρο Υγείας, (0819.09-ΣΕΡΒΛ2) Αγ. Παντελεήμονα, (0820.09-ΣΕΡΒ.Δ4) Δημαρχείου και των εσωτερικών δικτύων (0821.09-ΣΕΡΒ.ΕσΛ3), (0822.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ5), (0824.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ8) και (0825.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ12), πληρούν τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β 726.4.2007). Το δείγμα του εσωτερικού δικτύου (0823.09-ΣΕΡΒ.ΕσΔ6) βρύση στην κουζίνα της οικίας Ποντίκη Χρήστου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β726.4.2007), καθώς παρουσιάζει 6 ολικά κολοβακτηριοειδή.

ΛΑΒΑ
Χαρακτηρισμός δειγμάτων ΛΑΒ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β 726.4.2007), τα δείγματα της δεξαμενής Μύγας (0826.09-ΛΛΒ.Δ1) και του εσωτερικού δικτύου (0827.09-ΛΑΒ.ΕσΔ1) βρύση στην κουζίνα της οικίας Παπαδημητρίου Αθανάσιου, πληρούν τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β 726.4.2007).

ΚΡΑΝΙΔΙΑ
Χαρακτηρισμός δειγμάτων ΚΡΑΝ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τα δείγματα της δεξαμενής (0832.09-ΚΡΑΝ.Δ1) και του εσωτερικού δικτύου (0833.09-ΚΡΑΝ.ΈσΔ2) βρύση στην κουζίνα της οικίας Κτενΐδη Σάββα, πληρούν τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 630Β 726.4.2007).

ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
Χαρακτηρισμός δειγμάτων ΒΑΘ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 630Β 726.4.2007), τα δείγματα της δεξαμενής (0834.09-ΒΑΘ.Δ1) και του εσωτερικού δικτύου (0835.09-ΒΑΘ.ΕσΔ2) βρύση στην κουζίνα της οικίας Ευρενιάδη Σάββα, πληρούν τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού ως προς τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες εξετάστηκαν.

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μοναδική περίπτωση όπου καταγράφηκε πρόβλημα είναι στις μικροβιολογικές παραμέτρους της οικίας του κ. Ποντίκη Χρήστου που έχει και την ιδιότητα του υδραυλικού του Δήμου Σερβίων. Το πρόβλημα αφορούσε το εσωτερικό δίκτυο της οικίας και αποκαταστάθηκε άμεσα από τον ιδιοκτήτη.
Η Δημοτική Αρχή Σερβίων έχει αποδείξει ότι πάνω από όλα προτάσσει το δημόσιο συμφέρον πολύ δε περισσότερο την υγεία των πολιτών. Ίσως μάλιστα να πειράζει κάποιους το ότι αυτή η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα του νερού προχωρώντας άμεσα και δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε την πόλη των Σερβίων σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Ανάλογα έπραξε και πράττει στο ζήτημα του πόσιμου νερού και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα μεριμνώντας για της αντικαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης.
Αντίστοιχη μέριμνα υπάρχει και στο ζήτημα των ελέγχων ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού για αυτό εξάλλου εφαρμόζεται συστηματική χλωρίωση ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται μετρήσεις.
Αν ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να παίζουν με σοβαρά ζητήματα όπως είναι το πόσιμο νερό καλό θα είναι να θυμηθούν το παρελθόν όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι ίδιοι οι πολίτες τους απέρριψαν στέλνοντας τους στο περιθώριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας