Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Επιπλέον ενίσχυση του έργου αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Κασαπίδη τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης του έργου της αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, στην προσθήκη εργασιών για τη συντήρηση τοιχογραφιών, λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και ξυλόγλυπτων στοιχείων του Ιερού Ναού, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική ένταξη, καθώς και αύξηση του ποσού για δαπάνες μισθοδοσίας. Μετά την τροποποίηση, η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.886.215 ευρώ

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστός ως  «Μεγάλη Παναγιά», βρίσκεται εντός του οικισμού της Σαμαρίνας Γρεβενών και είναι κηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Με το έργο αυτό θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τη στερέωση, αντισεισμική θωράκιση και αποκατάσταση του μνημείου, με σκοπό την ασφαλή επαναλειτουργία του, καθώς και τη συντήρηση τοιχογραφιών, λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και ξυλόγλυπτων στοιχείων.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας