Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Δήμος Βελβεντού: Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης )

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 20.00, μέσω τηλεδιάσκεψης για τη λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

 

Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής και τροποποίηση προϋπολογισμού

οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού

 

§  Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση οφείλεται στο γεγονός της έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πρέπει να κατανεμηθεί και να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

 

§  Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος zoom, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19.45:

 

https://us05web.zoom.us/j/6453498441?pwd=enN0aGZXZ3JqQm5ST0NTRDBoZjFUdz09

 

§  Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας έως τις 20.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαλλού Βάια


1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού

1

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

2

Αγγέλης Δημήτριος

3

Τσιτσιόκας Νικόλαος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Κουκόλη Σοφία

11

Τσέγκος Νικόλαος

12

Τέτος Νικόλαος

13

Παπαδημητρίου Ζήνων

14

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

15

Μανώλας Αριστείδης

16

Γκαμπράνη Ειρήνη

 

 

2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.

 

1

Αθανασόπουλος Αθανάσιος

2

Μυλωνά Κατίνα

3

Κουκάλης Ζήνων

4

Μύρος Δημήτριος

5

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

6

Τζάτσου Βαία 

7

Παπανδρίτσα Μαρία

 

 

3. Πρόεδροι Κοινοτήτων

 

1

Ζουζώς Δημήτριος

Αγίας Κυριακής

2

Πούλιος Αθανάσιος

Καταφυγίου

3

Βρακόπουλος Αντώνιος

Πολυφύτου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας