Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Κορωνοϊός: Ο Δήμος Κοζάνης ζητά έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 2020, με Α.Δ.Σ. 393/2020, αποφάσισε να αιτηθεί τη λήψη ειδικών μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης.

Αναλυτικά: «Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 λειτουργεί τους τελευταίους μήνες ως επιταχυντής των δυσμενών εξελίξεων που έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στην Π.Ε. Κοζάνης εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, οι ενεργειακοί δήμοι της Π.Ε. Κοζάνης δοκιμάστηκαν επιπροσθέτως και από τη σταδιακή μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας. Καθώς η τοπική οικονομία εξαρτάται ακόμη σε πολύ υψηλό βαθμό από την αλυσίδα αξίας του λιγνίτη, η μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας που καταγράφηκε μεταφράζεται, μεταξύ άλλων, σε μια κατά πολύ μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου απώλεια εισοδήματος, σε παρατεταμένη υψηλή ανεργία καθώς και στη συστηματική εκροή του πληθυσμού.

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για την απένταξη του λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή και ο επακόλουθος σχεδιασμός της ΔΕΗ για το κλείσιμο των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων έως το 2023, βρήκε την περιοχή απροετοίμαστη για την επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος εντός ενός τόσο ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος.

Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας οδήγησε σε τεράστια μείωση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία σε συνδυασμό με την παύση των χωματουργικών εργασιών της ΔΕΗ ασκεί τεράστιες πιέσεις στην απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.

Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το Σχέδιο για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Master Plan) για τις λιγνιτικές περιοχές παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς το γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Μηχανισμού για τη Δίκαιη Μετάβαση δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, η κατάσταση που διαμορφώνεται στην τοπική οικονομία είναι δραματική.  

Μπροστά στη νέα αυτή κατάσταση, οι κάτοικοι της περιοχής, οι τοπικές επιχειρήσεις, όλο το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής  βρίσκονται σε απόγνωση συνειδητοποιώντας την επερχόμενη οικονομική καταστροφή.  Για το λόγο αυτό αναζητούνται αποτελεσματικές λύσεις άμεσα ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να ανακοπεί η απώλεια του εισοδήματος των νοικοκυριών. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν τη μορφή λήψης και εφαρμογής μέτρων προσωρινού χαρακτήρα και να αφορούν ιδίως τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Π.Ε. Κοζάνης που τόσο πλήττονται πολλαπλώς.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε αναγκαία τη λήψη άμεσων ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένου των αγροτών), των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων, δράσεις και ενέργειες που αφορούν τη διευκόλυνση των πολιτών στις σχέσεις τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και τη δημόσια υγεία.

Πιο ειδικά, ως προς τα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα στον τομέα της οικονομίας και της εργασίας,

·         Ζητούμε την επέκταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ ώστε να περιληφθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και να αυξηθεί το ύψος επιχορήγησης από 800 € σε 2.000 € βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

·         Ζητούμε την αναστολή και παράταση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για όσο διάστημα η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και την επιστροφή ύψους έως 75% του τζίρου που χάθηκε αναλογικά, κατά το διάστημα που οι επιχειρήσεις βρισκόταν σε αναστολή, σε σχέση με τους  αντίστοιχους μήνες του 2019.  

·         Ζητούμε τη διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής του 5ου κύκλου και την άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.

·         Ζητούμε παράταση των μέτρων αναστολής πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) τα οποία λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020, έτσι ώστε να περιλάβει και το διάστημα του 2021.

·         Ζητούμε την παροχή κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου έως 5 έτη για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω της σχετική δράσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ύψους 5.000 € έως 50.000 €, ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητά τους, καθώς και παροχή εγγύησης του συνολικού ύψους των δανείων αυτών.

·         Ζητούμε την διεύρυνση του προγράμματος επιδότησης και των υφιστάμενων εργαζομένων με κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους από όσες επιχειρήσεις επλήγησαν από την πανδημία, για όσο διάστημα η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων.

·         Ζητούμε η υποχρεωτική μείωση ενοικίου να ανέλθει σε ποσοστό 80% για όσο διάστημα η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η μείωση αυτή να περιλαμβάνει και τα δημοτικά ακίνητα.

·         Ζητούμε την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας όλων των επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για τους μήνες που η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων.

·         Ζητούμε την εισαγωγή νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 δόσεις, η οποία θα καλύπτει όλη τη διάρκεια κατά την οποία η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων.

·         Ζητούμε την απαλλαγή όσων επιχειρήσεων βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από το Μάρτιο του 2020 από την καταβολή δημοτικών τελών καθώς και από το τέλος ΕΡΤ για το ίδιο διάστημα που η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται και θα βρίσκεται υπό καθεστώς περιστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων

·         Ζητούμε την ενίσχυση με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όλων των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πολιτισμού, του τουρισμού και της εστίασης, και αναμένεται να πληγούν για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη ματαίωση της Κοζανίτικης Αποκριάς του 2021.

·         Ζητούμε την λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας των υπαλλήλων στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης, με τρόπο ώστε συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μείνει εκτός του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λειτουργώντας με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει μόνο πρωτοβουλιακά στο θέμα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, στέκεται στο πλάι των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και τελεί υπό την προστασία της Πολιτείας, ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος των οικονομικών δικαιωμάτων των πιο αδύναμων πολιτών, οι οποίοι πλήττονται δυσανάλογα από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία στο μέτρο που είναι οριζόντια ευνοούν την ανάπτυξη αθέμιτων πρακτικών από τους πιο ισχυρούς.».  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας