Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Παρεμβάσεις υποστήριξης των Ρομά στην Πτολεμαΐδα από τον Δήμο Εορδαίας.

Σε όλη τη διάρκεια των lockdowns ο Δήμος Εορδαίας, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, πραγματοποίησε ενέργειες με στόχο την υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες βιώνουν έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Ειδική μέριμνα υπήρξε για τους πολίτες Ρομά, στην κατεύθυνση άμβλυνσης των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν.

Αρχικά προχώρησε στην παροχή ειδών απολύμανσης, στην προσπάθεια λήψης μέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του Covid-19, ενώ πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για την τήρηση των μέτρων προφύλαξη.

Επίσης διέθεσε θερμόμετρα, για τη διευκόλυνση του προληπτικού ελέγχου της υγείας των κατοίκων Ρομά στην πόλη της Πτολεμαΐδας, ενώ παρασχέθηκαν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εξατομικευμένο επίπεδο, όπως : Συνταγογράφηση φαρμάκων, συνεργασία με γιατρούς και ψυχολόγους, διαμεσολάβηση με φορείς που άπτονται αντίστοιχων αιτημάτων.

 

Η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των πολιτών Ρομά σε όλη αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, αποτελεί σταθερή και αδιάλειπτη στοχοθεσία του Δήμου Εορδαίας.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπου μέσα από διαβούλευση οριοθετήθηκε η ανάγκη στήριξης της συγκεκριμένης ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας.

 

Ο Δήμος Εορδαίας θα συνεχίσει τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κάθε πολίτη Ρομά που κατοικεί στα διοικητικά όρια του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας