Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.      Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

και άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από εκδήλωση φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σερβίων με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

3.      Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4.      Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

5.      Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί Δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

6.      Παροχή σύμφωνης η μη γνώμης για παράταση μίσθωσης του υπ. αρ. 108 αγροτεμαχίου, στην Κοινότητα Λευκάρων.

 

Η 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας