Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 30/05/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2017
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο : «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ.Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Κοζάνης»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Αντικατάσταση κατεστραμμένου φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ3 Άρδασσας»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Ενίσχυση επιχώματος του δρόμου Ρυμνίου-Τριγωνικού (Χ.Θ.+1000,00 από Ρύμνιο)»
 7. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της σύμβασης που αφορά το έργο ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευση στον οικισμό Βαθυλάκκου»στο διαγωνισμό της 11ης Απριλίου 2017
 8. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού της 9ης Μαϊου 2017,για την ανάθεση της σύμβασης του έργου ΣΑΕΠ 541»Επισκευή-Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ,στη ΖΕΠ Κοζάνης
 9. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι –Αυγή του Ν.Κοζάνης
 10. Έγκριση του αποτελέσματος πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την ανάθεση της σύμβασης  στον μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο.Κοζάνης-Λάρισας προς Αυλές Κρανίδια»
 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»Π.Ε.Φλώρινας
 13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού –Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη ματαίωση του «Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ,χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2016-2017»επειδή εξέλειπαν οι λόγοι συνέχισής του
 15. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου  Π.Ε.Γρεβενών 2017»
 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού»Π.Ε.Γρεβενών
 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Προστασία Συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών »
 18. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.Γρεβενών 2017»
 19. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολειων Μεγάρου,Μοναχίτου,Λάβδας και Κηπουρείου»Π.Ε.Γρεβενών
 20. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού-Δήμητρας»Π.Ε.Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Καθαρισμός & συντήρηση τεχνικών & τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Συντήρηση Ε.Ο.Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 25. Ακύρωση της υπ’αριθ.845/17 απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων,διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ.Μελίτης»Π.Ε.Φλώρινας
 26. Ακύρωση της υπ’αριθ.847/17 απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής-Φλώρινας»Π.Ε.Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 32. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών
 33. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών
 34. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφεριακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-έδρας
 37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 38. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro»Π.Ε.Γρεβενών
 42. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041»Π.Ε.Καστοριάς
 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών Περιφέρερειας Δυτικής Μακεδονίας
 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής για Αθήνα κ.Γιαννακίδη Σταύρου
 52. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή στέγαστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς
 53. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή στέγαστρου και ρολών ασφαλείας στο αρχοντικό Ρόντση»Π.Ε.Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 55. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας
 56. Έγκριση δαπάνης για την αγορά 20 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών
 57. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ.1491/88/07-01-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στις υπηρεσίες της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαϊδα
 58. Έγκριση αντικατάστασης του δρομολογίου 2 της αριθμ.4/2016 Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε.Καστοριάς
 59. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα),ή Δ.Χ.επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 60. Ακύρωση της αριθμ.659/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΖΘΛ7ΛΨ-Φ2Α)σχετική με την α)Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ  για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και  των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και  των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 61. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ  για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και  των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 62. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου
 63. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου


Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας