Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
                 α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
                 β) Την αριθ. 60/17  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    
                 γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.
καλεί
                 τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

1.   κ. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
2.   κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο
3.   κ. Καρυπίδου Μαρία
4.   κ. Κώττα Παναγιώτη
5.   κ.  Καρακασίδη Δημήτριο
6.   κ. Ιωαννίδη Κυριάκο
7.   κ. Μαργαρίτη Γεώργιο
8.   κ. Βόσδου Σωτήριο
9.   κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 31/5/2017  και ώρα 2:00 μ.μ στο κτίριο  της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος  (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα:
  
1.    Εκλογή αντιπροέδρου

2.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

3.    ΣΜΠΕ του έργου: «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026  του ΑΔΜΗΕ».

Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Δ.Μ.


4.    ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και  κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών υλικών/αποβλήτων και καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ με αποκατάσταση ανενεργού δανειοθάλαμου αδρανών υλικών, στα υπ’ αριθμ. 702α και 1129 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μηλίτσας, του Δ. Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΕ  Καστοριάς

5.    ΜΠΕ του έργου: «Εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίτη στη θέση «Βεγγίστρες», της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών».

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

  1. ΜΠΕ του έργου: «Μετατόπιση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Χρωμίου - Βάρης Γρεβενών του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την κατασκευή της Νέας Επαρχιακής Οδού και σύνδεση της Νέας Επαρχιακής οδού με την Υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό».

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μπακούσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης 

  1. ΜΠΕ του έργου: «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμος - αποθεσιοθάλαμος) για τα έργα υποδομη του νέου οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Τσιολάκη, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΕ ΚοζάνηςΣημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461052621.


Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας


Κωνσταντίνος Γέρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας