Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/02/2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.        Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.        Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 15ης Ιανουαρίου 2015, λήψη απόφασης επί της ένστασης και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
3.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού ΄΄ Νίκη Όρια Νομού Λάρισας΄΄ συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
4.        Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης το έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
5.        Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
6.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.732,27 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια εκτυπωτή καρτών δύο όψεων, έγχρωμων μελανοταινιών, καθαριστικού kit και ολογραφικών μελανοταινιών για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθως και έγκριση του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας των ανωτέρω
7.        Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015
8.        Συγκρότηση επιτροπής α) Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015, β) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015, γ) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
9.        Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων, για το έτος 2015 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
10.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
11.     Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
12.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
13.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
14.     Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
15.     Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
16.     Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2014
17.      Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
18.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Φλώρινας
19.     Έγκριση των μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014
20.     Έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας