Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 1. Περί τροποποίησης της 286/2014 απόφασης του Δ.Σ για την αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 2. Περί τροποποίησης της 288/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 3. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση –  αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου (Β’ Φάση)».
 4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου παιδικού σταθμού Κοινότητας Λιβαδερού».
 5. Περί αποδοχής όρων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
 6. Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 7. Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
 8. Περί τροποποίησης της 28/2011 Α.Δ.Σ σχετικά με μείωση τελών των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
 9. Περί συνέχισης οικονομικής συνδρομής για τις νομικές βάσεις πληροφοριών α)Νομοτέλεια και β) Δήμος ΝΕΤ.
 10. Περί έγκρισης  οικονομικής συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.
 11. Περί ψήφισης πίστωσης για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στον Οικισμό Λαζαράδων και στην Τ.Κ Πολυρράχου.
 12. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
 13. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών.
 14. Περί έγκρισης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016.
 15. Περί ψήφισης πίστωσης για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΜΟΚΡΟΤΙΚΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
 16. Περί έγκρισης υλοτομίας για κάλυψη ατομικών  αναγκών στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.
 17. Περί παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Δ.Κ Βελβεντού.
 18. Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην  Τ.Κ Λευκάρων.
 19. Περί παράτασης εκμίσθωσης χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ Βελβεντού.
 20. Περί ορισμού Εκπροσώπων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην ΔΙΑΔΥΜΑ.
 21. Περί τροποποίησης της 374/2011 απόφασης του Δ.Σ για παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικού Καταστήματος Βελβεντού στον Εμπορικό Σύλλογο Βελβεντού.
 22. Περί επαναλειτουργίας της Παιδικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού.
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ
                                      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας