Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

Γ. Παπακωνσταντίνου & Αλ. Αθανασιάδης για την καθυστέρηση ίδρυσης υποκαταστήματος Ο.Γ.Α.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την αλλαγή καθεστώτος του Ο.Γ.Α. (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) το 1998 σε ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν 2458/97), το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναγνώρισε την ανάγκη ίδρυσης υποκαταστημάτων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. Μέχρι στιγμής, λειτουργούν πανελλαδικά 8 υποκαταστήματα: ένα υποκατάστημα στο Ηράκλειο, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Πάτρα, ένα στη Λάρισα, ένα στην Κομοτηνή, ένα στην Τρίπολη, ένα στη Λαμία και το πιο πρόσφατο στα Ιωάννινα.
Η σκέψη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν πράγματι σωστή καθώς τα τοπικά αυτά υποκαταστήματα, με την ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία τους μπορούν να διευκολύνουν κατά πολύ την ζωή χιλιάδων ασφαλισμένων στις συναλλαγές τους με το ταμείο, αφού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων:
1) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, σύναψη συμβάσεων με φαρμακεία, έλεγχος συνταγών και γενικότερα η παρακολούθηση της σωστής Φαρμακευτικής Περίθαλψης).
2) Οικογενειακά επιδόματα και Διοικητική Υποστήριξη (παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση επιδομάτων, παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για την πορεία των υποθέσεων τους, έκδοση βεβαιώσεων, τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας και πολλές άλλες ακόμη αρμοδιότητες.).
Γίνεται λοιπόν, σαφές από τα παραπάνω το πόσο μεγάλη βοήθεια και ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν τα τμήματα αυτά στις τοπικές κοινωνίες, απαλλάσσοντάς τους από ένα μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας, το οποίο τους ταλαιπωρεί μέχρι και σήμερα, με πολύμηνες συνήθως καθυστερήσεις.
Δυστυχώς όμως, ενώ η ανάγκη λειτουργίας των υποκαταστημάτων αυτών είναι κοινά αποδεκτή και ενώ υπήρξαν κάποια βήματα βελτίωσης με την ίδρυση τοπικών υποκαταστημάτων σε διάφορες πόλεις, στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή, αφήνοντας ολόκληρη την Περιφέρεια, στο έλεος των κεντρικών υπηρεσιών της Αθήνας.
Έπειτα από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να υπάρξει άμεση ίδρυση υποκαταστήματος ΟΓΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας