Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 19.30

Θέματα:
1. Περί έγκρισης Απολογισμού ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2008.
2. Περί διορισμού ελεγκτών ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2009.
3. Περί έγκρισης προϋπολογισμού ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2009.
4. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στο πάρκο κεραιών του Δ. Δ. Σερβίων (θέση Φλάμπουρο) για εγκατάσταση κεραίας ραδιοφωνικού σταθμού.
5. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Σερβίων έτους 2009.
6. Περί συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό από 1-1-2009 έως 31-12-2010.
7. Περί συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης κ.λ.π. από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)
8. Περί συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)
9. Περί συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 67 παρ. 1 Π. Δ. 28/80).
10. Περί συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι € 5.869,41 (ή 2.000.000δρχ. ) από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρου 64 παρ. 14 Π.Δ 28/80).
11. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των € 5.869,41 (ή 2.000.000 δρχ.) από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 63 παρ. 2 του Π.Δ.28/80 )
12. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 64 παρ. 12 του Π.Δ. 28/80 του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (παραλαβή υλικών οδοστρωσίας κ.λ.π.)
13. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής του άρθρου 248 του Π.Δ/τος 410/95 για τον καθορισμό του τιμήματος ακινήτων του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010
14. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) από 1-1-2009 έως 31-12-2010
15. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Α/θμια επιτροπή σταυλισμών από 1-1-2009 έως 31-12-2010
16. Ορισμός μελών στην επιτροπή για το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια και για την προσωρινή και οριστική σφράγιση αυτών, μετά την επιβολή διοικητικής ποινής από 1-1-2009 έως 31-12-2010 .
17. Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συνδέσμου 1ης Γ.Ε.Ν Κοζάνης από 1-1-2009 έως 31-12-2010
18. Περί ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
19. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κινηματογράφου Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
20. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
21. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
22. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Φιλαρμονικής Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
23. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Φ.Ο από 1-1-2009 έως 31-12-2010
24. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ωδείου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010 από 1-1-2009 έως 31-12-2010
25. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σερβίων (ΔΕΥΑΣ) από 1-1-2009 έως 31-12-2010
26. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων

2 σχόλια:

ai-vreS είπε...

Η ανάρτηση που υπήρχε εδώ διαγράφηκε λόγω μη σχετικότητας με το θέμα της ανάρτησης

Ανώνυμος είπε...

Πολλές Επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια θα οριστούν. Εύχομαι σε όσους αναλάβουν καλό έργο!
Κυρίως όμως να θυμούνται κάπου κάπου να μας ενημερώνουν για το έργο που παράγουν.

Το Προφίλ μας