Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων

Θέματα:
1. Περί ψήφισης απολογισμού οικονομικού έτους 2008 για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σερβίων .
2. Περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σερβίων.
3. Περί ψήφισης απολογισμού οικονομικού έτους 2008 για το Δημοτικό Στάδιο Σερβίων.
4. Περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 για το Δημοτικό Στάδιο Σερβίων.
5. Περί κατανομής πιστώσεων από Κ.Α.Π. στα Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί- Δημοτικό Στάδιο-Κ.Ε.Φ.Ο.
6. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερβίων»
7. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Εμπλουτισμός υδραγωγείου Οικισμού Πολυρράχου»
8. Περί γνωμοδότησης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση Φλάμπουρο του Δ.Δ. Μεταξά Δήμου Σερβίων.
9. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας