Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa σε δενδρύλλια ελιάς καταγωγής Ισπανίας στην Κύπρο

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την φυτοϋγειονομική υπηρεσία της Κύπρου, σε δέντρα ελιάς καταγωγής Ισπανίας εντοπίστηκε το βακτήριο Xylella fastidiosa.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2013

και συγκεκριμένα στην Ιταλία όπου έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε

ελαιώνες της περιοχής Απούλιας. Έκτοτε έχει εντοπισθεί και σε άλλες περιοχές της

Ιταλίας καθώς και άλλα κράτη μέλη όπως τη Γαλλία, την Ισπανία και την

Πορτογαλία. Το βακτήριο, εκτός από ελιές, προσβάλλει και καταστρέφει πολλά είδη

φυτών όπως αμυγδαλιές, κερασιές, δασικά και ένα μεγάλο εύρος καλλωπιστικών

φυτών, προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στη γεωργία και στο περιβάλλον. Το

βακτήριο μεταδίδεται μέσω της μεταφοράς μολυσμένων φυτών αλλά και με έντομα

φορείς όπως τα τζιτζικάκια.

Ο κίνδυνος εισαγωγής του εν λόγω βακτηρίου στη χώρα μας, από φυτά που

προέρχονται από περιοχές της Ένωσης στις οποίες έχει ήδη εντοπισθεί ο

επιβλαβής αυτός οργανισμός, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση,  όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) για το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)2020/1201 καθώς και για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση της ασθένειας στην Κύπρο.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντής

                                                                                             Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

                                                                                                               Π.Ε. Κοζάνης α/α

 

              Γαρούφος Παναγιώτης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας