Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Σύγχρονη μονάδα βιοαερίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ, κατασκεύασε στα Σέρβια Κοζάνης η εταιρεία Kiefer

Συνεχίζοντας την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στον τομέα του βιοαερίου, ως πρωτοπόρος και κορυφαία εταιρεία του κλάδου, η kIEFER υλοποιεί ένα νέο σταθμό παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στα Σέρβια Κοζάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο νέος σταθμός βιοαερίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ,...

έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 499 KWe, θερμική 513 KWth και αναμένεται να παράγει ετησίως 4.150.000 kWh. Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποίος θα διαχειρίζεται ετησίως 13.000tn πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή και φυτικά ενσιρώματα.

Η μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης συνιστά μια σύγχρονη μονάδα που πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, προσφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή μιας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην τοπική οικονομία.

Μέσα από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης θα αξιοποιήσει τα παραγόμενα απόβλητα, μειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο τις οσμές και την οπτική ρύπανση. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα άοσμο εδαφοβελτιωτικό πλήρως απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς αφού πριν τη διάθεσή του θα έχει οδηγηθεί σε μονάδα παστερίωσης για την εξυγίανσή του.

Αποτελώντας μια ενδεδειγμένη λύση για το οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, οι μονάδες βιοαερίου, μπορούν την ίδια στιγμή, να δώσουν ώθηση στον πρωτογενή τομέα, καθώς η πλεονάζουσα θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες θέρμανσης των κτηνοτροφικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής. Κάτι που σημαίνει ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό «αρωγό» στις προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή, καθώς εγκαθιστώντας τέτοιες μονάδες κοντά σε ΒΙΠΕ, εξασφαλίζεται με έναν πράσινο και αξιόπιστο τρόπο, θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια για τις βιομηχανίες από τα απόβλητα που οι ίδιες παράγουν. Παράλληλα, το βιοαέριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως καύσιμο κίνησης για τα οχήματα.

Μετατρέποντας το μεθάνιο σε ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα μέσω της καύσης, υπάρχει μια «αντίστροφη» συνεισφορά στο ισοζύγιο του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές πράσινης ενέργειας, το βιοαέριο, ως πηγή ενέργειας, χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη πρόβλεψης στην παραγωγή ρεύματος, με το ποσοστό να φθάνει το 100%, αφού η ροή αποβλήτων είναι συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες βιοαερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί βάσης.

kIEFER: Πρωταγωνιστής στις τεχνολογίες βιοαερίου

Με σταθερή προσήλωση στις ενεργειακές προκλήσεις του σήμερα, η εταιρεία kIEFER καινοτομεί και επιδιώκει βιώσιμες ενεργειακές λύσεις με ισχυρά ωφέλιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η νέα μονάδα βιοαερίου στα Σέρβια Κοζάνης αποτελεί προϊόν μιας πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και προστίθεται στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο έργων της kIEFER που περιλαμβάνει πάνω  από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων βιοαερίου στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό της συστηματικής ενασχόλησης της εταιρείας με τον κλάδο είναι το γεγονός ότι έχει συστήσει ειδική μονάδα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών σε μονάδες βιοαερίου, με στόχο το βέλτιστο οικονομικό, τεχνικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας