Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 19.00, αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή ημερομηνίας λόγω covid 19, του τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου που ήταν να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαΐου του 2021.

Εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να ορίσει νέα ημερομηνία όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ            ΤΟΛΙΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ