Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Έγκριση σχεδίων και όρων Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων.

Εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου 2021,  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ/ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΔΡΙΜΩΝ ΑΠΟ Χ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

         Με την παρούσα σύμβαση, προϋπολογισμού 28.225,81, θα δοθεί η δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει σε μέγιστο βαθμό τον περιπατητικό, τον αθλητικό, το φυσιολατρικό τουρισμό και γενικά το θεματικό τουρισμό,  με αποτέλεσμα  την επιμήκυνση της περιόδου, αλλά το πιο σημαντικό  την ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών σε όλες τις περιοχές και  τα χωριά  και τους ξενώνες της περιοχής.

         Εγκρίθηκε, επίσης, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΝΠΔΔ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και του ΝΠΙΔ Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ – Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

           Το παρόν ερευνητικό έργο, προϋπολογισμού 24.800, στοχεύει στην υποστήριξη σε εργαστηριακό - ερευνητικό επίπεδο των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ωρίμανση σχετικών ανταγωνιστικών έργων και δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

             Η Οικονομική Επιτροπή τέλος, ενέκρινε το ποσό των 15.000€. στην 3η ΥΠΕ για την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε 6 Μονάδες Υγείας  στη Δυτική Μακεδονία για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Με τον τρόπο αυτό, η Περιφερειακή Αρχή θωρακίζει τα Κέντρα Υγείας, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο φόρτο εργασίας που έχουν αναλάβει εξαιτίας της πανδημίας του covid 19. Οι γεννήτριες θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και μετά το πέρας της πανδημίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας