Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Πολιτικές ισότητας των φύλων προωθεί ο Δήμος Κοζάνης- Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Μια καινοτόμα συνάντηση εργασίας προκάλεσε ο Δήμος Κοζάνης, την Πέμπτη 20 Μαΐου, προσκαλώντας σε τηλεδιάσκεψη στελέχη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεί το βασικό φορέα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας, στο πλαίσιο ανάδειξης της οπτικής του φύλου στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, η ανάπτυξη δράσεων για την ισότητα των φύλων και η πρόληψη-αντιμετώπιση των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης που μπορεί να εμφανιστούν τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και στην επαφή των υπηρεσιών με τους δημότες.

Στη συνάντηση πήραν μέρος, από τη μεριά του Δήμου Κοζάνης:

Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, Νούλα Τουμπουλίδου, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας, Γρηγόρης Τζουμερκιώτης,  καθώς και ο υπεύθυνος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης, Δημήτρης Λεούδης.

Αντίστοιχα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν:

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης Μέρκος Μαργαριτόπουλος,  η υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, συντονίστρια του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σπυριδούλα Διαμαντάτου, η υπεύθυνη Προγραμμάτων, αναπληρώτρια συντονίστρια Τομέα (εξειδίκευση στα προγράμματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων) Βατερλάτου Σπυριδούλα, η υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, συντονίστρια Τομέα Πολιτιστικής Ανάπτυξης  Κασσελούρη Ελένη, και τέλος η υπεύθυνη Προγραμμάτων, Σπανού Άννα.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η περαιτέρω εξειδίκευση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, που θίγουν ζητήματα βίας κατά των γυναικών για την επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου Κοζάνης, η οργάνωση ημερίδας ανάδειξης της οπτικής του φύλου στη λειτουργία του Δήμου Κοζάνης για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για την ενδυνάμωση των αιρετών γυναικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τέλος η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για την ισχυροποίηση της φωνής των γυναικών στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία.

Η συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η αποτύπωση της σε πρωτόκολλο συνεργασίας, αποτελεί μια από τις προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου Κοζάνης με στόχο τη σύνταξη, για πρώτη φορά, ενός Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας