Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 09:45  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.      Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Μελέτη αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας»

3.      Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ωρίμανση έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης (έτος 2021)»

4.      Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Προμελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα»

5.      Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και παρακαλούμε για την έγκριση της υποβολής της στο ανωτέρω πρόγραμμα.

6.      Έγκριση Ανάκλησης απόφασης

7.      Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» J-CROSS, παραδοτέο D.4.1.4 κ D.5.1.3

8.      Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 66.000,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»  στον άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»

9.      Έγκριση όρων Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου για την υποβολής  πρότασης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 126 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: ‘Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας’

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας