Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Παράταση προθεσμίας για τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας λόγω Covid 19

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την 1η  τροποποίηση της Πρόσκλησης που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020
και αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 07-08-2020.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:
·    η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας,
·    το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο",
·    το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο",
·    το  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,
·    το  Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,
·    το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "Ελένη θ. Δημητρίου",
·    το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας