Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

«Έναρξη του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ" για την προστασία της α’ κατοικίας»


Με την κατάθεση του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ" για την προστασία της α’ κατοικίας, ενισχύονται όλοι όσοι επλήγησαν από τον κορονοϊό καθώς προχωρά η επιδότηση για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, όλων των  στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Η επιδότηση για όλους τους δικαιούχους αφορά τόσο τα εξυπηρετούμενα
όσο και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε αντίθεση με το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης που επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/01/2018.
Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους καθώς επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και όσους επλήγησαν, ενώ παράλληλα προωθεί τις διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Στους  δικαιούχους  του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται
εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους ή που  εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να φτάσει τα 600,00€ ενώ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα 500,00€.  
Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας