Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται.
Σε αντιστάθμισμα της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ η σταθερή θέση του ΚΚΕ είναι η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΘΡΟ
Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη  και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής  της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020


Οι προτείνοντες βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία
Καραθανασόπουλος Νίκος
Μαρίνος Γιώργος
Στολτίδης Λεωνίδας
Συντυχάκης Μανώλης
Κανέλλη Λιάνα


 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος για φορολογητέα ετήσια εισοδήματα έως 30.000 ευρώ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι πολιτικές που ακολούθησαν τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι προηγούμενες  κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, είχαν σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών των λαϊκών στρωμάτων προς το δημόσιο.
Στις συνθήκες αυτές γίνεται επιτακτική  η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων ουσιαστικής ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων των μισθωτών και των άλλων λαϊκών στρωμάτων και για τον λόγο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προτείνει την παρακάτω τροπολογία, με την οποία καταργούνται η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για φορολογητέα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.

                                                         
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΘΡΟ

Από την ψήφιση του παρόντος καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για φορολογητέα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.

Αθήνα, 28  Ιουλίου  2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία
Καραθανασόπουλος Νίκος
Μαρίνος Γιώργος
Στολτίδης Λεωνίδας
Συντυχάκης Μανώλης
Κανέλλη Λιάνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας