Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Από-λιγνιτοποίηση και νέες ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία.

Με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κα Αλεξάνδρα Σδούκου συναντήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Στημονιάρης.
Στόχος της συνάντησης εργασίας ήταν η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το Ερευνητικό
Κέντρο «ΤΗΜΕΝΟΣ» θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευαίσθητη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν εξαρτώνται από τον άνθρακα.
Η Μεταλιγνιτική εποχή διαμορφώνει τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία. Σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, στη μετά το λιγνίτη εποχή, τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών κλάδων οι οποίοι όχι μόνο θα υπερκαλύψουν τις όποιες απώλειες στην τοπική οικονομία αλλά θα οδηγήσουν σε περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επεξεργάζεται το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο τη σταδιακή διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται η ενέργεια και η βιομηχανία, με αξιοποίηση όλων των μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υβριδικών συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας,  μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, βιομηχανικών μονάδων υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης, βιομηχανιών φαρμάκων και χημικών προϊόντων. Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος κομβικός είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό με μακρόχρονη και αναγνωρισμένη εμπειρία στο πεδίο της ενέργειας.
Η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου θα συντελέσει μεταξύ άλλων στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του, στην προώθηση της καινοτομίας, στη διασύνδεση των φοιτητών του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων - καλά αμειβόμενων - θέσεων εργασίας.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τσάμπα παράδες, πληρώνει ο δήμαρχος με τα λεφτά του κοσμάκη

Το Προφίλ μας