Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της διαβούλευσης για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Με το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της διαβούλευσης για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα της επόμενης Προγραμματικής περιόδου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.
Ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα
και το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουν  τη διαβούλευση για τα προγράμματα αυτά ώστε να συνταχθεί  ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κοζάνης.
Το σχέδιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Κασαπίδης, θα ενσωματωθεί στο τελικό επιχειρησιακό σχέδιο της Π.Ε. Κοζάνης ως μέρος του τελικού επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφέρειας.
Επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες ο Περιφερειάρχης ζήτησε την ενεργό συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. Κοζάνης και στα επόμενα στάδια  των επιμέρους θεματικών αναπτυξιακών συνέδριων, πάνω στους βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας και των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο.
Η διαβούλευση σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας, θα ολοκληρωθεί με τέσσερα αναπτυξιακά συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των  Περιφερειακών Ενοτήτων  και θα καταλήξουν στο τελικό επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας μας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, χρονικό σημείο που όπως είπε ο κ. Κασαπίδης, συμπίπτει με την έναρξη της διαβούλευσης για το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας