Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

2,9 εκ. ευρώ διατίθενται για τη φιλοξενία παιδιών σε Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών ΑμεΑ για τη σχολική χρονιά 2020-2021

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε δύο Προσκλήσεις που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, συνολικού
προϋπολογισμού 2.920.828 ευρώ, οι οποίες αφορούν στη χρηματοδότηση της φιλοξενίας παιδιών σε Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών ΑμεΑ για τη σχολική χρονιά 2020-2021, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται για άλλη μια χρονιά τα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα την υποστήριξη των ωφελούμενων γονέων με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία.
Η δράση συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γονέων που προέρχονται από οικογένειες με εισοδήματα στο όριο της φτώχειας σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας και ειδικά των παιδιών με αναπηρία.
Η διάθεση του ποσού, όπως κάθε χρόνο, θα γίνει μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ - ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με τη χρήση "εντολής τοποθέτησης" (voucher).
Η Δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας