Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Eγκρίθηκε, ομόφωνα, από το Π.Σ. Δ. Μακεδονίας, ο τρόπος δημοπράτησης για το έργο «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου» (video)

Με «Ανοιχτή διαδικασία», του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,, θα υλοποιηθεί η δημοπράτηση για το έργο «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου» προϋπολογισμού : 340.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Τη σχετική έγκριση, έδωσε, με ομόφωνη απόφασή του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας. Δείτε το σχετικό απόσπασμα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας