Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 24 /03/ 2018 του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, συγκροτήθηκε σε σώμα την 24/03/2018 και ώρα 15.00 και   αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 20 § 3 του καταστατικού τα παρακάτω:
 1.- Όρισε σαν ημέρα εκλογών την Κυριακή 1 /04/ 2018  από ώρα 08:30 - 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4.

 2.- Υποβολή αιτήσεων για υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), αντιπροσώπων για τη Γ.Σ.Ε.Ε,  κατατίθενται  στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στο Εργατικό  Κέντρο Ν. Κοζάνης όπως παρακάτω: την Κυριακή   25/03/2018 και ώρα 19:00-21:00, την Δευτέρα  26/03/2018 και ώρα 17:00-19:00 και το αργότερο την Τρίτη  27/03/2018 ώρα  8:00-20:00Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                               
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ιακωβίδης Αντώνιος                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                                                                                ΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας