Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

ΕΛΠΙΔΑ: Χάνονται ακόμα 200 εκ. € για την Περιφέρεια μας! Τελευταία η Δυτική Μακεδονία στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Στο 1,8% η πραγματική απορρόφηση. Η ολιγωρία και η ανικανότητα τους μας στοιχίζουν πολύ ακριβά.

Μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν ακόμα 200 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται η Περιφέρεια μας.
Η καταστροφή του 2015, όταν 230εκ χάθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι και πάλι μπροστά μας.
Η ολιγωρία και η ανικανότητα της σημερινής Περιφερειακής αρχής δεν είναι μόνο ότι κρατά τη Δυτική Μακεδονία στην τελευταία θέση πανελλήνια σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά ότι δημιουργεί τον κίνδυνο να χαθούν κι άλλες εκατοντάδες εκατομμυρίων (απορρόφηση 2.1.2018, πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά).
Πρόκειται για τα 340εκ € του ΕΣΠΑ που έχουμε στη διάθεσή μας από το 2014 στο ΠΕΠ της Περιφέρειας, απ’ τα οποία
έχουν αξιοποιηθεί μόλις τα 34εκ€ από ένα πρόγραμμα που κλείνει το 2020 ως προς το φυσικό του αντικείμενο και το 2021 για το οικονομικό του κλείσιμο.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ανικανότητας τους, το 10% της απορρόφησης που εμφανίζεται να έχει η Περιφέρεια μας είναι στην ουσία 1,8% καθώς το υπόλοιπο ποσό αφορά έργα του προηγούμενου ΕΣΠΑ που οι ίδιοι απένταξαν και στη συνέχεια επανένταξαν, αφού φυσικά έχασαν διασφαλισμένα χρήματα (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά) απενταγμένα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 και ξαναενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014 -2020).
Έτσι, από το σύνολο των 34 εκ. € που φαίνεται να  απορρόφησαν μέχρι τώρα, μόνο τα 6εκ. € είναι φρέσκο χρήμα που έπεσε στην τοπική μας οικονομία!
Ο καθένας αντιλαμβάνεται πόση ζημιά προκάλεσαν.   
Έχοντας τέσσερα χρόνια στα χέρια τους το τιμόνι της Περιφέρειας το μόνο που ανέτρεψαν είναι η ελπίδα για ανάπτυξη καθώς… πέτυχαν το απόλυτο μηδέν:
  • στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και τη. Καινοτομία. Από τα 10,4εκ€ του  Π.Ε.Π. δε δόθηκε ούτε ευρώ στις επιχειρήσεις του τόπου μας (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ1 ΕΠ1.2).
  •  στην ενίσχυση των εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ). Από τα 10,4εκ €  του ΠΕΠ δεν αξιοποιήθηκε ούτε ένα ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ2.ΕΠ 2.1).
  • στον άξονα για την  ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Από τα 6,3εκ€ που θα μπορούσαν να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας, δεν αξιοποιήθηκε ούτε ένα ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ3 ΕΠ3.2).
  • στον άξονα  που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το εξοικονομώ κατ’ οίκον (άξονας  μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα). Από τα 27,3εκ € δε δόθηκε ούτε ένα ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ6 ΕΠ6.4).
  •  στην επενδυτική προτεραιότητα που αφορά στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος για την ανάπλαση των πόλεων και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Από τα 7,3εκ € δεν αξιοποιήθηκε ούτε ένα ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ4 ΕΠ4.1.4.2).
  • στην επενδυτική προτεραιότητα που αφορά στους Διευρωπαϊκούς οδικούς Άξονες και ειδικότερα στον κάθετο άξονα Εγνατία- Φλώρινα – Νίκη - τμήμα Πτολεμαϊδα – Φλώρινα. Τα διαθέσιμα 20εκ € έμειναν στα αζήτητα (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ7 ΕΠ7.1).
  • στον Άξονα απασχόλησης και υποστήριξης του εργατικού δυναμικού που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας αφού περιλαμβάνει την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και  της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Από τα 1,7εκ € δεν αξιοποιήθηκε ούτε ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ8 ΕΠ8.1,8.2)..
  • στην επενδυτική προτεραιότητα που αφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης  μέσω της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. Από τα 2εκ € δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ (απορρόφηση μηδέν) (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά ΑΠ10 ΕΠ10.4).

ΟΚΤΩ ΜΗΔΕΝΙΚΑ που στερούν την πραγματική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας από πόρους που τους έχει τεράστια ανάγκη.
ΟΚΤΩ ΜΗΔΕΝΙΚΑ που προστιθέμενα στο μεγάλο αριθμό των μηδενικών που πέτυχαν σε όλους τους τομείς ο κ. Καρυπίδης και οι συνεργάτες του, οδηγούν σ’ ένα τεράστιο μηδενικό που δεν μας κρατάει στάσιμους (σ. σ. αυτό θα ‘ταν θετικό) αλλά μας γυρίζει πολύ πίσω, αποδεικνύοντας καθημερινά πως πληρώνουμε με βαρύ τίμημα την ολιγωρία και την ανικανότητα τους .

                                                                                     Γεωργία Ζεμπιλιάδου
                                                                                         Περιφερειακή Σύμβουλος
          Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας