Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση για στρατολογικούς πίνακες

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, έχουν δημοσιευθεί οι στρατολογικοί πίνακες κλάσης 2023 δηλαδή των αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2002.
      Κ α λ ο ύ μ ε λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενο, μέχρι 27/04/2018, να υποβάλει κατά του ανωτέρω πίνακα τις τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις για οποιαδήποτε παράλειψη, λαθεμένο γράψιμο
στοιχείων κ.λ.π και να φέρει στοιχεία για το επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις, διαμονή και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π. αυτών που είναι γραμμένοι στους πίνακες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας