Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Γιώργος Κασαπίδης: τη θεσμική κατοχύρωση της Δυτ. Μακεδονίας ως Ενεργειακής Περιφέρειας προτείνει ο Γ. Κασαπίδης

Τη θεσμική κατοχύρωση της Δυτικής Μακεδονίας ως Ενεργειακής Περιφέρειας της χώρας, στο πλαίσιο του νέου μακρόχρονου ενεργειακού σχεδιασμού που ξεκινά επισήμως η Κυβέρνηση, πρότεινε ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.
Κατά την ενημέρωση που έκανε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα», οι Υπουργοί κ. Σταθάκης και κ. Φάμελος καθώς και ο Γ.Γ. κ. Βερροιόπουλος έθεσαν υπόψη του σώματος των μελών της επιτροπής δεδομένα και προτάσεις σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό και το κλίμα.
Ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τους Υπουργούς να συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό, ως ξεχωριστό κομμάτι, το ενεργειακό λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας. Βασικός στόχος η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που θα προκύψουν από τις διαφαινόμενες εξελίξεις γύρω από το λιγνίτη και τη Δ.Ε.Η.
Ο βουλευτής του Νομού πρότεινε συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών, σχετικών με τον αναπτυξιακό προσανατολισμό και σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία, επί των οποίων να συμφωνήσει η Βουλή.
Η πρώτη αρχή αφορά στη διατήρηση και κατοχύρωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας ως της ενεργειακής περιφέρειας της χώρας. Όπως τόνισε είναι σημαντικό αυτό να αποτυπωθεί και στον επικείμενο ενεργειακό σχεδιασμό αλλά και στο πολυθρύλητο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, όποτε και αν ξεκινήσει αυτό. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι θα συνεχίζεται η παραγωγή ηλεκτρικής καθώς και άλλων μορφών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία. Η παραγωγή θα αφορά τις νέες τεχνολογίες του λιγνίτη, των Α.Π.Ε., του υδρογόνου κ.α. σύγχρονων τεχνολογιών που πρέπει να επιδιωχθεί να εφαρμοστούν παραγωγικά στη Δυτική Μακεδονία.  
Η δεύτερη βασική αρχή, στην οποία ο κ. Κασαπίδης ζήτησε την ομόφωνη στήριξη των μελών της επιτροπής, αφορά στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας του λιγνιτικού λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας που βασίζονται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη. Συνδέονται άμεσα με την παραγωγικότητα και οικονομικότητα της παραγωγικής αυτής διαδικασίας.
Η διατήρηση των θέσεων αυτών μπορεί να προκύψει μέσα από το σχεδιασμό που θα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, γύρω από την παραγωγή ενέργειας με όλες τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες. Επίσης πρότεινε στο σχεδιασμό να προβλεφθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτές θα σχετίζονται με την παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων προϊόντων. Τα τελευταία θα απευθύνονται στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές ή θα αξιοποιούνται στις νέες τοπικές παραγωγικές μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν από την προσέλκυση επενδύσεων Eλλήνων και ξένων επιχειρηματιών για την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προϊόντων ή εξαρτημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, όπως εξοπλισμός φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, έξυπνοι μετρητές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τεχνολογίες αντιρρύπανσης, κυψέλες καυσίμων κ.α. Επίσης ο σχεδιασμός και η διοικητική υποστήριξη όλων αυτών των επενδύσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων δημιουργούν θέσεις εργασίας προσφοράς υπηρεσιών. Απαιτούν άλλες ειδικότητες επιστημόνων από αυτές της παραγωγής τεχνολογικών προϊόντων. Η πρόβλεψη νέων θέσεων εργασίας θα εκτιμηθεί και θα υπολογιστεί βάσει αυτών που θα υποκατασταθούν από τις υφιστάμενες, λόγω της συρρίκνωσης της λιγνιτικής παραγωγής.
Όπως τόνισε ο βουλευτής του νομού επιβάλλεται στο σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα στη χώρα να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για τη Δυτική Μακεδονία, εάν θέλει η Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να είναι ολοκληρωμένος, αντικειμενικός και δίκαιος. Σε διαφορετική περίπτωση υπογράμμισε ότι θα επιδεινωθούν τα ήδη έντονα κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία που οφείλονται κυρίως στην ανεργία και τη μονοδιάστατη ανάπτυξη της περιοχής τις περασμένες δεκαετίες.   
Για την πρακτική εφαρμογή των βασικών αυτών δεσμεύσεων ο κ. Κασαπίδης επανέφερε την πρότασή του για τη μετεξέλιξη του ενεργειακού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με βάση το λιγνίτη, σε Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων (Κ.Ε.Ε.) με την εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών έρευνας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις πηγές. Με έμφαση στις νέες τεχνολογίες του λιγνίτη, των Α.Π.Ε., των υδροηλεκτρικών, της γεωθερμίας, της ηλεκτροκίνησης, της τεχνολογίας του Η2, της κυματικής τεχνολογίας, της αντιρρύπανσης κ.α. που θα τεθούν σε εφαρμογή με την προσέλκυση επενδύσεων στοχευμένων στην παραγωγή ενέργειας και στην έρευνα γύρω από αυτήν καθώς και στην εκπαίδευση, θα λάβει σάρκα και οστά το εγχείρημα αυτό, με βασική προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα προαναφερόμενα, όπως τόνισε, είναι η δημιουργία ευνοϊκού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων που θα κατασκευάζουν ή θα κάνουν συμπαραγωγή του σύγχρονου εξοπλισμού, ο οποίος απαιτείται για τις προαναφερόμενες ερευνητικές και παραγωγικές εφαρμογές. Το ευνοϊκό αυτό οικονομικό περιβάλλον το οφείλει στη Δυτική Μακεδονία η Ελληνική Πολιτεία για την προσφορά της μέσω της ηλεκτροπαραγωγής στην ανάπτυξη της χώρας. Αλλά και για τη μεγάλη αδικία που υφίσταται σε θέματα παροχών και αναπτυξιακών κινήτρων εξαιτίας του πλασματικού Α.Ε.Π. που εμφανίζει λόγω των οικονομικών μεγεθών, σε κρίσιμους δείκτες για το βαθμό ανάπτυξης της που παρουσιάζει η Δ.Ε.Η. τοπικά.   
Μεταξύ άλλων ο κ. Κασαπίδης ζήτησε τη μεταφορά του Κ.Α.Π.Ε. και του εξοπλισμού του στο Ν. Κοζάνης και πρότεινε τον ορισμό της έδρας του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής στο Νομό.
Όπως υπογράμμισε το Κ.Ε.Ε., ως νομικό πρόσωπο, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας που θα ενσωματώνει και θα καλύπτει δράσεις συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου, του Τ.Ε.Ι., της Δ.Ε.Η., των Ο.Τ.Α., ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων της Ελλάδας ή του εξωτερικού που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν με τις αντίστοιχες επενδύσεις τους.
Ο στόχος της ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και η συμπαραγωγή ή η αυτοτελής παραγωγή τελικών προϊόντων και παραγωγικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, εφόσον επιτευχθεί, θα ενισχύσει την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή, όπως επεσήμανε ο βουλευτής.
Τέλος, πρότεινε και την πρόβλεψη για την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας και εξοπλισμού ενεργειακής παραγωγής, αντιρρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος, ως βασική παράμετρο λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. 
Οι υπάρχουσες δομές και υποδομές των υφιστάμενων φορέων αλλά προπαντός το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό στη Δυτική Μακεδονία, επεσήμανε ο κ. Κασαπίδης, μπορούν να εξασφαλίσουν, βάσει σωστού σχεδιασμού, γνώση και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου τόσο στον ενεργειακό όσο και σε άλλους τομείς. Παράλληλα θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την τοπική οικονομία και κοινωνία.
  
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας