Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτ. Σπουδών στη Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου από τον TAP (Trans Adriatic Pipeline )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
(AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY  OF ECONOMICS (UNEC,  ΠΟΛΗ ΜΠΑΚΟΥ), 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»
«PETROLEUM OIL AND  GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION » ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν
(πόλη Μπακού), 
ανακοινώνει  την προκήρυξη  για 3η χρονιά του
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015)  με τίτλο:
« Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου»
«Petroleum oil and  gas management and transportation M.Sc.MOGMAT »
                                               
              To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University  of Economics (UNEC,  πόλη Μπακού),   ανακοινώνει την προκήρυξη   του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ-MOGMAT ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015)  με τίτλο: « Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου», «Petroleum oil and  gas management and transportation »  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
           Τα Μαθήματα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.Σ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και τα τεχνολογικά μαθήματα  στην Κοζάνη.
             Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε σαράντα  (40) φοιτητές και θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα.
             Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and  gas management and transportation » .  
        Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)  της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.                Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.  
            Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος. Το 50% των διδάκτρων θα επιδοτηθεί από τον  Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP-AG, Trans Adriatic Pipeline ).   Η  πρώτη δόση 1.000 ευρώ κατατεθεί ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο  σπουδών καθώς και την 2η δόση των 1000 ευρώ για την εγγραφή στο Β’ εξάμηνο. Οι επόμενες  δόσεις των διδάκτρων των 2000 ευρώ για το Γ’  και Δ’ εξάμηνο θα καταβληθούν  από τον TAP-AG  ως δωρεά στους φοιτητές και θα τους απαλλάσσει   από την καταβολή των  δόσεων. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται  στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.
       Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 7-6-2017 έως στις 9-10-2017 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (M.Sc. MOGMAT), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας    στην Καστοριά ΤΚ. 52100  Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.  
                Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier  στη Γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ-MOGMAT), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ΤΚ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.
          Πληροφορίες:
                     Διευθυντής του Διακρατικού-Διιδρυματικού-Διατμηματικού ΠΜΣ-MOGMAT  D.Sc. Σίσκος Ευάγγελος, Kαθηγητής, κινητό 6976790126      
              Μέλος της διακρατικής/Διιδρυματικής/Διατμηματικής επιτροπής Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής κινητό 6944836841
και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ ΔΜ:
           Στην Καστοριά, Υπεύθυνη  Γραφείου ΠΜΣ-MOGMAT  κα Κωνσταντία Δαρβίδου, τηλ.: σταθερό 2467087181, κινητό 6997111771   Φαξ 2467087063 (e.mail:   darvidou@kastoria.teikoz.gr)  καθημερινά 9.00 έως 12.00 .

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Δρ. Ασημόπουλος  Νικόλαος, Καθηγητής

Επιδότηση 50% των διδάκτρων απο τον TAP στο Μεταπτυχιακό MOGMAT του ΤΕΙ ΔΜ στην Καστοριά.

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP-AG, Trans Adriatic Pipeline ) επιβραβεύει με ανακοίνωση του την επιδότηση του 50% των διδάκτρων των φοιτητών του πρώτου και μοναδικού στην Ελλάδα Ελληνο-αζέρικου Διιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) M.Sc. MOGMAT «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικούαερίου και πετρελαίου,Petroleum oil and  gas management and transportation», του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοζάνης και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης) και του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν (UNEC, πόλη Μπακού), το οποίο λειτουργεί από το 2015 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΜ στην Καστοριά.
Η διδασκαλία των μαθημάτων των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΜΣ MOGMAT υλοποιείται με την συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών του ΤΕΙ ΔΜ και άλλων ΑΕΙ της χώρας μας (Πάντειο Πανεπιστήμιο κ.α.), από διακεκριμένουςεπισκέπτες καθηγητές του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν (UNEC) ειδικών στο χώρο του φυσικού αερίου και πετρελαίου και άλλων ξένων Πανεπιστήμιων, αλλά και με την συμμετοχή προσκεκλημένων στελεχών-επιστημόνων της αγοράς και παραγωγής πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν στο χώρο του φυσικού αερίου και πετρελαίου (διευθυντικά Στελέχη διυλιστηρίων BP και των ΕΛΠΕ κλπ).
Τα δύο ΑΕΙ (ΤΕΙ Δ.Μ. και UNEC) χορηγούν διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών με την συνυπογραφή των δύο πρυτάνεων ως το καλύτερο «διαβατήριο» για την επαγγελματική αποκατάσταση στον χώρο του φυσικού αερίου και πετρελαίου αφού αντιπροσωπεύουν μία υπάρχουσα και μία ανερχόμενη δύναμη στον διεθνή χώρο του φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Το M.Sc. MOGMAT προκήρυξε και δέχεται έως στις 9 Οκτωβρίου 2017 αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Ιστοσελίδα https://mogmat.teiwm.gr
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του M.Sc.MOGMAT
Δρ & D.Sc. Econ. Ευάγγελος Σίσκος,
και τα μέλη της Ελληνο-Αζέρικης επιτροπής 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας