Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

ΑΔΕΔΥ Ν. Κοζάνης: Μισθολογική αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Συνάδελφοι
Ο νόμος 4369/2016, σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το Π.Δ. 69/2016 αφορά αποκλειστικά και μόνο την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, με όλες τις συνέπειες, που εκ του νόμου συνδέονται με αυτήν, όπως επιλογή προϊσταμένων, προαγωγές κλπ. Σημειώνεται,
ότι με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) είχε προηγηθεί η αποσύνδεση της μισθολογικής από την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Οι μοναδικές προϋπηρεσίες, που αναγνωρίζονται για την μισθολογική προώθηση των υπαλλήλων, είναι αυτές, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.1 του Ν.4354/2015, ήτοι υπηρεσία στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου κλπ. Η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, το οποίο προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού διατάγματος, για την μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καταργήθηκε από την διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4369/2016.
Στην από 25-8-2017 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης αποφασίστηκε όπως στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ συμπεριληφθεί και η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που αποτελεί  αίτημα σωματείων-μελών μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

           Δαλαγιώργος Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ντόκος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας