Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 31η  του μηνός  Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για
 Πολύτεκνους άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης). - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
2
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
3
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
4
Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
5
Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
6
Λύση συμφωνίας μίσθωσης του Δήμου Βοΐου και της ανώνυμης εταιρείας τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία: "COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
7
Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου: «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοϊου». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Εξέταση αιτήσεως μισθωτή για διακοπή της σύμβασης μίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων. - Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
13
Εξέταση αιτήσεως μισθωτή για τη διόρθωση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτικού ακινήτου. - Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
14
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. - Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
15
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ ( Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.)» - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.
16
Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.
17
Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη  Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου. - Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
18
Έγκριση τοποθέτησης  ενδεικτικών  πινακίδων  προσδιορισμού  θέσης ξενοδοχείου, στο Τσοτύλι. - Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
19
Αντικατάσταση μελών της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. - Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Β/θμιας Σχολ. Επιτροπής & Δημ. Συμ/λος.
20
Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ   στην  UCI (ΟΥΤΣΙ) VIOLLCA(ΒΙΟΛΚΑ)    του MALIQ (ΜΑΛΙΚ) κάτοικο Τσοτυλίου.  - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελευθέριος Τζιλίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας