Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

ΠΑΣΚΕ: Αίτημα για σύγκληση ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης

Προς τα μέλη του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης
    Κοζάνη 20/04/2017
    Αρ. Πρωτ.:
            Την 19.04.2017 συνήλθε μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες συμβούλου του πλειοψηφούντος συνδυασμού, Αθανάσιου Τολιόπουλου, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης κατ’ άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου.

            Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο (23) του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου ορίζεται επί λέξη, ότι: «παρ. 2 Η διοίκηση συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της από τον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει, δε, μεταξύ των συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Β΄ Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Έφορο.». Επίσης, κατ’ άρθρο 25 πρώτο εδάφιο του καταστατικού ορίζεται, ότι: «Εκτελεστική επιτροπή είναι επταμελής και εκλέγεται αναλογικά από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση και την αποτελούν: ο Πρόεδρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, ο Γενικό Γραμματέας, ο Ταμίας, οι υπόλοιποι είναι τρεις (3) Εκτελεστικοί Σύμβουλοι.»

            Επειδή την 19.04.2017 συνήλθε το Δ.Σ. αλλά λόγω δικαιολογημένης καθυστέρησης εξαιτίας εσωτερικής διαβούλευσης της παράταξης (ΠΑΣΚΕ), όπως πάντοτε στην πρακτική λειτουργίας των συνδικαλιστικών σωματείων και Εργατικών Κέντρων συμβαίνει, και παρά το γεγονός, ότι είχαν ενημερωθεί οι άλλες παρατάξεις (Ταξική Ενότητα και Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων), η συνεδρίαση του Δ.Σ. ξεκίνησε την 19.40 μ.μ. με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες μόνο για τις θέσεις του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, β’ Γραμματέα και του Ταμία χωρίς την παρουσία του προεδρεύοντος του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Με άλλα λόγια πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες από οκτώ από σύνολο δεκαπέντε μελών του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου για συγκεκριμένα αξιώματα και όχι για το σύνολο αυτών, παρά την ρητή πρόβλεψη του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης.

            Ειδικότερα, όπως προκύπτει τόσο από το καταστατικό αλλά και από την λογική, οι συνεδριάσεις για την σύνθεση του Δ.Σ. πραγματοποιούνται με μοναδικό θέμα την εκλογή των αναφερομένων στο άρθρο 23 θέσεων σε μία συνεδρίαση και όχι διαδοχικά, όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τούτο είναι απόλυτα λογικό, διότι μόνο με τον τρόπο αυτόν δίδεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου να θέσει με την φυσική του παρουσία υποψηφιότητα για τις προβλεπόμενες θέσεις. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, ακόμη και η εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται σε μία μόνο συνεδρίαση. Με άλλα λόγια δεν νοείται η εκλογή κάποιων προσώπων σε αξιώματα και η διακοπή του Δ.Σ. για εκλογή των λοιπών αξιωμάτων. Άλλωστε η φυσική παρουσία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου στην συνεδρίαση είναι απαραίτητη μέχρι την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, η οποία ολοκληρώνεται μόνο με την κατανομή του συνόλου των αξιωμάτων που προβλέπεται από το καταστατικό.

            Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και κανονικότητα της λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης ζητούμε κατά το άρθρο 23 του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου την σύγκλιση Δ.Σ. με μοναδικό θέμα την εκλογή όλων των προβλεπομένων θέσεων του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης την Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 18:00μμ.

            Οι αιτούντες Σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης
Αθ. Τολιόπουλος
Δημ. Τσαουσίδης
Ιωαν. Ιωαννίδης
Χαρ. Παντοφλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας