Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  02/05/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1.        Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
2.        Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης Απριλίου 2017, του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου»
3.        Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 78.762,39 ευρώ που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
4.        Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανακαίνιση -  Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαϊδας»
5.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κοπή - Καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»
6.        Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου          Π.Ε. Γρεβενών 2017»
7.        Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών  2017»
8.        Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών  2017»
9.        Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς
10.     Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς»
11.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας
12.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας
13.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
14.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
15.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»
16.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»
17.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας
18.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας
19.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
20.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
21.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»
22.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»
23.     Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο :  «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»
24.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»
25.     Έγκριση διάθεσης δαπάνης ποσού 850,00 ευρώ που αφορά λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «Φράγμα Σισανίου» εκτίμηση της κατάστασης του Φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης
26.     Έγκριση η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας για το έτος 2017, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς
27.     Έγκριση η μη, εισήγησης για την με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσίας κλπ.) διαφόρων εντύπων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
28.     Έγκριση η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών & λοιπών υλικών για τις                            ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
29.     Έγκριση πρακτικού Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού της 24-4-2017 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017
30.     Έγκριση πρακτικού διενέργειας «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»
31.     Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή –Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης»
32.     Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπό προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017
33.     Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (16)μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
34.     Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
35.     Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
36.     Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στην πόλη της Κοζάνης της Δευτέρα 9 Μαΐου 2017
37.     Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
38.     Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
39.     Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
40.     Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
41.     Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
42.     Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών
43.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
44.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
45.     Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
46.     Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
47.     Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς RALLY GREECE OFFROAD 2017 με τον σύλλογο μηχανοκίνητου αθλητισμού Άτλαντας, που θα διεξαχθεί στην Π.Ε. Φλώρινας στις 1-4/6/2017
48.     Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 << Η ΚΡΑΥΓΗ >>, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 2 έως 9 Ιουλίου 2017
49.     Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,  Θεατρικής Παράστασης <<Γυναίκα της Ζάκυνθος>>, της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 19 και 20 Μαϊου 2017 , στην αίθουσα <<Θεόδωρος Αγγελόπουλος>> στη Φλώρινα
50.     Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Καρυπίδου Μαρίας
51.     Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου
52.     Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου
53.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
54.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
55.     Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
56.     Ορισμός δικηγόρου.
57.     Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 8ου Ζήσειου Αγώνα Δρόμου
58.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
59.     Τροποποίηση της αριθμ. 713/2017 απόφασης της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον α/α 2 του πίνακα.
60.     Έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Π.Ε. Γρεβενών επί της ενστάσεως της εταιρείας SL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
61.     Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 1ης ημερίδας για την Ειδική Αγωγή στη Δυτική Μακεδονία με θέμα:  «Ειδική Αγωγή, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία».
62.     Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στις 26 και 27 Μαΐου 2017 στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».
63.     Διάθεση πίστωσης για το έργο:  «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης)»
64.     Διάθεση πίστωσης για το έργο:  «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του επαρχιακού οδικού δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας