Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Aνακοίνωση για τις εγγραφές των μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ
Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των
τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2012 αντίστοιχα και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
β) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών (αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω  
     του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την
     υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ).
γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του
    Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την
    ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο
    οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
      Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2011).
Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:
 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τις σχολικές  
      μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ
      Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου
     στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
    Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου,
    φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης που εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο

Το σχολικό έτος 2017-2018 ξεκινάει η λειτουργία του 19ου Δημ. Σχολείου Κοζάνης (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ). Στο 19ο Δημοτικό Σχολείο θα εγγραφούν οι μαθητές του οικισμού ΖΕΠ, του Αργίλου, του Πρωτοχωρίου και όλων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης της Κοζάνης, των οποίων οι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο παραπάνω πρότυπο Βιοκλιματικό σχολείο, με διασφαλισμένη τη μεταφορά τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Επίσης, στο 22ο Νηπιαγωγείο (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ) που ήδη λειτουργεί, θα εγγραφούν τα προνήπια των οικισμών της ΖΕΠ, του Αργίλου και όλων των Νηπιαγωγείων της πόλης της Κοζάνης, των οποίων οι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο παραπάνω πρότυπο Βιοκλιματικό σχολείο, με διασφαλισμένη τη μεταφορά τους στο Νηπιαγωγείο. Προτεραιότητα θα δοθεί στα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους στο κέντρο της πόλης.

Ο Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης
                                                                                                                         Ιωάννης Γκαμπούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας