Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Απόφαση κ. Μ. Παπαδόπουλου και κ. Α. Μπέζα, με σκοπό την ανακούφιση των ιδιοκτήτων φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων και Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Αντώνη Μπέζα, με την οποία δίδεται η δυνατότητα θέσεως σε προσωρινή ακινησία Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ), για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως τρία έτη.
Κατά την διάρκεια της ακινησίας, οι ιδιοκτήτες των παραπάνω αυτοκινήτων απαλλάσσονται της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, της υποχρέωσης ασφάλισης του αυτοκινήτου καθώς και των τελών κυκλοφορίας.
Η απόφαση αυτή εστάλη στο Υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή.
“Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τους ιδιοκτήτες των φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και τους ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ), οι οποίοι  λόγω της μείωσης του μεταφορικού έργου που έχει γίνει στις κατηγορίες αυτές, αδυνατούσαν να σταματήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα λόγω της μείωσης του μεταφορικού έργου. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τις κατηγορίες αυτές των επαγγελματιών, προκειμένου να ανακουφιστούν προσωρινά” δήλωσε ο κ. Υφυπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας