Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

 Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
2.      Συζήτηση για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.      Γνωμοδότηση επί της έμμεσης κυκλοφοριακής σύνδεσης των εγκαταστάσεων ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την εθνική οδό Κοζάνης – Λάρισας μέσω της υφιστάμενης αγροτικής οδού.
4.      Περί εκμίσθωσης δημόσιου λιγνιτικού χώρου στην περιοχή Σερβίων από την ΛΑΡΚΟ ΑΕ.
5.      Προτάσεις δράσεων ενόψει της σύγκλισης της Επιτροπής παρακολούθησης  του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2012 - 2016.
6.      Περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας».
7.      Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
8.      Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
9.      Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
10.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
11.  Συζήτηση για το πόσιμο νερό στην Τ.Κ. Ελάτης.
12.  Συζήτηση για το γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ελάτης.
13.  Συζήτηση γα το τοιχίο αντιστήριξης στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Ελάτης.
14.  Περί μετεγκατάστασης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
15.  Περί τροποποίησης της 138/2011 Α.Δ.Σ για έγκριση λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών.
16.  Περί τροποποίησης της 109Γ/2014 Α.Δ.Σ για την εκμίσθωση  Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λευκάρων.
17.  Περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας».
18.  Περί καθορισμού αποζημίωσης του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
19.  Περί μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου εκτός έδρας.
20.  Περί παραχώρησης Δημοτικού Κτηρίου Νεράιδας στον Μορφωτικό Σύλλογο Νεράιδας.
21.  Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας