Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

 

1 .

Έγκριση ή μη των από 12.10.2022 & 24.10.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΣΣΙΤΙΟΥ  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της πόλεως Κοζάνης του Παιδικού Σταθμού Καισαρειάς, του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 365.275,85 ευρώ με ΦΠΑ 13% και 24% και αριθμό μελέτης 98/2022.

2.

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.341,73 τ.μ., εντός του με αριθμό 6 χερσολίβαδου διανομής 1940, της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για αποθηκευτικό χώρο (στερεών καυσίμων- pellet-μαρμάρων-οικοδομικών υλικών -wood waste).

3 .

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 90,604441 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.

4 .

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε= 3,671 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

5 .

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 225,56328 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.  

6 .

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τις ανάγκες στέγαση του Γ΄ΚΑΠΗ Κοζάνης στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

7 .

Έγκριση ή μη του από 28.09.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης – υποτροφίας από τα  έσοδα του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης στους αποφοιτήσαντες τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019–2020 από το Γυμνάσιο Αιανής μαθητές και μαθήτριες με βαθμό άριστα και λίαν καλώς.

8 .

Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Αναβάθμιση ηχητικού φωτιστικού σκηνοθετικού εξοπλισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 180.772,16 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 183/2022.

9 .

Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια (MINI BUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», προϋπολογισμού 269.948,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2022.

10.

Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» πέντε  (5) θέσεων εργασίας, για τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.

11.

Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 19664/04.07.2022 σύμβασης με τίτλο, «Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικού του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 200.906,09 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 168/2020.

12.

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στις Βρυξέλλες στις 24.10.2022.

13 .

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Τουμπουλίδου Παρθένας στην Αθήνα  στις 24.10.2022.

14 .

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Προέδρου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Φτάκα Γεωργίου στην Αθήνα στις 24.10.2022.

15.

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη στην Βέροια στις 19.10.2022.

16.

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παφύλη Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη στις  20.10.2022.

17.

Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Τζουμερκιώτη Γρηγορίου στην Αθήνα  στις  01.11.2022.

18.

Έγκριση ή μη των από 28.09.2022 & 07.10.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 29.999,69 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 17/2022.

19.

Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) ενός (1) έργου.

20.

Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο ΛΙΑΠΕΙΟ Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης», προϋπολογισμού 578.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 76/2019, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, έως 04.03.2023.

21.

Έγκριση ή μη δεύτερης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, με τίτλο «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 108/2021, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έως 05.02.2023.

22.

Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, με τίτλο «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 20/2013, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,  έως 06.02.2023.

23.

Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διανοίξεων Δημοτικών Οδών», προϋπολογισμού 35.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 183/2021.

24.

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, με τίτλο «Προσαρμογή Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 228.750,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 6/2020.

25.

Έγκριση ή μη ακύρωσης της με αριθμό 459/2022 (ΑΔΑ : ΨΥΔ3ΩΛΠ-Φ5Δ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή μη του από 28.07.2022 Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του έργου με τίτλο, «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου», προϋπολογισμού 242.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2021.

26.

Ορισμός ή μη Επιτροπών Παραλαβής (προσωρινής & οριστικής) επτά (7) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.

27 .

Έγκριση ή μη των από 26.09.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 34.998,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 14/2022.

28.

Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) αιτήματος της εταιρείας «ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ Ι.Κ.Ε.» για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25751/29.08.2022 σύμβασης με τίτλο, «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών, ελαιολάδου, ειδών ιχθυοπωλείου, νωπού γάλατος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της πόλεως Κοζάνης του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας (ομάδα Α2,Α3,Β,Γ)», προϋπολογισμού 18.518,43 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%, και αριθμό μελέτης 74/2020.

29 .

Έγκριση ή μη της με αριθμό 90/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τη «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container)», προϋπολογισμού 14.582,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

30.

Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου, με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020-2021» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 317/2020.

 

31.

Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την «Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 23/2018, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 10.03.2022.

 

32 .

Αποδοχή ή μη δωρεάς κατασκευής δημοτικού έργου στην Κοινότητα Ακρινής του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 53.233,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%, από την εταιρία «ΑΙΟΛΟΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.»

33.

Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 27 Οκτωβρίου 2022

     

 

                  Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας