Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00 π.μ. δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων - 6η Αναμόρφωση   προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Βελβεντού.

 

2.- Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα Επιδότησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 της ΔΥΠΑ (πρ Ο.Α.Ε.Δ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Α της ΚΥΑ 19505/01.03.2022 (ΦΕΚ 1238/17.03.2022 τεύχος Β') και την παρ. Α' της ΚΥΑ 84253/13.09.2022 (ΦΕΚ 4898/16.09.2022 τεύχος Β’).

 

3.- Ένταξη χρηματοδότησης δράσης στο ΕΑΠ

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 09:45. 

 

 https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας