Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 26  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.                   Καθορισμός δικηγορικής  αμοιβής α) για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των σχολικών ακινήτων και β) την ανάθεση πέντε δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με την 246/22 ΑΟΕ.

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

2.                   Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 282/2005 ΑΔΣ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στον όμιλο αντισφαίρισης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

3.                   Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2022 ( 251/2022 ΑΟΕ )

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

4.                   Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

5.                   Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και προσκυρωμένων εκτάσεων  σύμφωνα; με την 1/2000 πράξη εφαρμογής.

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

6.                   Έγκριση πρακτικού  επιτροπής Κυκλοφοριακού Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

7.                   Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Σπηλιάς.

Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

                                                                                                                                   

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                              

                                                                                                     Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας