Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ημερίδα με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ανανεώσιμης Ενέργειας – ο ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εταίρος του έργου GOAL nZEBs «Greece cOllaborates with Albania for nZEBs» και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεών του, υλοποίησε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, Ημερίδα με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ανανεώσιμης Ενέργειας – ο ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων».

Ο στόχος της ημερίδας ήταν να αναλυθεί ο ρόλος και ο σκοπός των Ενεργειακών Κοινοτήτων προκειμένου φορείς και ιδιώτες να μετατραπούν σε αυτοπαραγωγούς ενέργειας μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας καθώς να δοθεί και έμφαση σε συνοδευτικές δράσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας.

Στη συνάντηση απεύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Πατλιτζιάνας Κωνσταντίνος, υπεύθυνος του έργου εκ μέρους του Lead Beneficiary, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Τις εργασίες της Ημερίδας παρακολούθησαν δια ζώσης η κα Κυριακίδου Καλλιόπη, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και ο κος Μάνος Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών, οι οποίοι απεύθυναν και χαιρετισμό.

Στην ημερίδα συμμετείχαν, δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 40 άτομα, μεταξύ των οποίων, ο εκπρόσωπος του Δικτύου Ενεργειακών Κοινοτήτων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Δυτικής Μακεδονίας «Όφελος», ο εκπρόσωπος και Μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρ. Ενέργειας από Φ/Β (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.), ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, στελέχη του ΕΚΕΤΑ, ιδιώτες και άλλοι.  

Η ημερίδα ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ενεργειακές κοινότητες (Εν. Κοιν.), ιδιαίτερα σήμερα όπου η ενεργειακή κρίση βαθαίνει ολοένα και περισσότερο. Έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, με έμφαση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ήδη έχει συσταθεί η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα ως ακολούθως:  

Ο Δρ Βασίλειος Μαχαιράς και ο Μαυροματίδης Δημήτριος, Δομή Στήριξης RIS ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά στο αποθετήριο μελετών και το portal έρευνας και καινοτομίας. Επίσης, έγινε σύνδεση με την συμμετοχική διαδικασία στις Εν. Κοιν. μέσω των εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης και την εμπλοκή της τετραπλής έλικας του συστήματος καινοτομίας.

Ο Δρ Κων/νος Πατλιτζιάνας, Χημικός Μηχανικός, ΚΑΠΕ, αναφέρθηκε στους στόχους του έργου GOALnZEBs το οποίο εστιάζει σε διασυνοριακές δράσεις και Εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση επενδύσεων προκειμένου να επιτευχθεί η διάδοση της έννοιας των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ - nZEB). Σημειώθηκε επιπροσθέτως ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα https://www.ourgoal.eu/el/ στην οποία παρουσιάζονται εργαλεία διαγνωστικού χαρακτήρα, προκειμένου να αναλυθούν, προσεγγιστούν, κεφαλαιοποιηθούν και σχεδιαστούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με βάση τις τυπολογίες κτιρίων στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.

Η κα Καλλιόπη Κυριακίδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στη Δυτική Μακεδονία, όπου ήδη έχει συσταθεί η Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως των 13 Δήμων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας.

Ο κος Ιωαννίδης Ελευθέριος, Εκπρόσωπος Δικτύου Ενεργειακών Κοινοτήτων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Δυτ. Μακεδονίας “ΟΦΕΛΟΣ” εστίασε στο οικοσύστημα και σε συστάδες φορέων οι οποίες συνδιαμορφώνουν το πλάνο ανάπτυξης των Εν. Κοιν. Επιπροσθέτως έμφαση δόθηκε και στο virtual net metering, τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ο οποίος διευκολύνει την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας καθώς και στη διάθεση φυσικού και ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση και διασύνδεση νέων έργων παραγωγής ΑΠΕ.

Ο κος Κολτσίδας Νικόλαος, Proud Farm αναφέρθηκε στην κυκλική οικονομία με έμφαση στην τοπική αλυσίδα εφοδιασμού για τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων καθώς και στην ορθολογική χρήση και διαχείριση πόρων, όπως το νερό άρδευσης.

Ο κος Αντώνης Σιαμπανόπουλος, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρ. Ενέργειας από Φ/Β (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) εστίασε στη σημασία των κινήτρων ως μοχλό ανάπτυξης των Εν. Κοιν. με έμφαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα όπως το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το ΤΑΔΥΜ. Ανέφερε πως στατιστικά, οι περισσότερες Εν. Κοιν. έχουν ιδρυθεί στους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης, όπου παρατηρείται μία συσσώρευση αιτήσεων για σύσταση Εν. Κοιν. λόγω της ύπαρξης δραστηριοτήτων ενεργειακού χαρακτήρα στις συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους όρους σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν την διασύνδεση της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κα Αναστασία Μπένου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Στέλεχος Τμήματος Γεωθερμίας ΚΑΠΕ αναφέρθηκε σε ορισμούς γεωθερμικών συστημάτων καθώς και σε παραδείγματα και εφαρμογές γεωθερμικών έργων στον βιομηχανικό και ξενοδοχειακό τομέα.

Ο κος Βαλάντης Κετικίδης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ εστίασε στην λειτουργία αντλίας θερμότητας με θαλασσινό νερό, στην παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών και δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής σε παραπλήσια μέσα όπως νερά λιμνών ή ποταμών.

Ο κος Αργύριος Μπαϊρακλιλής, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΑΠΘ – Geothermal Engineer Expert ανέφερε ως παράδειγμα εφαρμογής το έργο εγκατάστασης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας με συνοδευόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών.

Η κα Βίκυ Κοτούλα, NBD Manager, RENEL IKE αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η διαχείριση ενέργειας μέσω συστημάτων BEMS καθώς και δε δράσεις και επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Ο κος Βαλάντης Κετικίδης, ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας εστίασε επίσης στον ρόλο της ενεργειακής διαχείρισης μέσω συστημάτων BEMS καθώς και σε δράσεις και επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων με πεδίο εφαρμογής το πιλοτικό έργο του έργου GOALnZEBS στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

Πληροφορίες: www.ourgoal.eu

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας