Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας και την απονομή Πιστοποιητικών Ποιότητας σε Προγράμματα Σπουδών του.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως στρατηγική αναπτυξιακή προτεραιότητα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 27 Μαΐου 2022 στην Κοζάνη, στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Καθηγητής Περικλής Μήτκας, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και της πιστοποίησης της πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) απένειμε το πιστοποιητικό του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στον Πρύτανη Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τα πιστοποιητικά ποιότητας τεσσάρων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων.

Στην εκδήλωση, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθηγητής Γεώργιος Νενές, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Καστρίτσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Καθηγητής Κων/νος Ντίνας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητής Ιωάννης Θωϊδης ανέπτυξαν τις βάσεις στις οποίες οργανώθηκαν και διαμορφώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου αυτές να ενσωματώνονται στην καθημερινότητα ως εργαλείο αυτοβελτίωσης, με απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικά υψηλής εκπαίδευσης και την παραγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας.

Έγινε αναφορά επίσης στα διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται- σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κύπρου- από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ηλέκτρας Πιτόσκα και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κω/νου Ντίνα και αξιολογήθηκαν από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κύπρου.

Οι επόμενες στρατηγικές ενέργειες του Πανεπιστημίου (https://www.uowm.gr/) με επίκεντρο τη διασφάλιση της ποιότητας, παρουσιάστηκαν στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε και συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης και συντόνισε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας ανέφερε ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι η πρώτη και ίσως η μόνη πτυχή του ελληνικού δημόσιου που εφαρμόζει με συνέπεια διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες είναι επίσης διαδικασίες λογοδοσίας και διαφάνειας. Εξήρε την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετά και τις αλλαγές που συντελέστηκαν το 2019 στην ακαδημαϊκή συγκρότηση του Ιδρύματος. Συμπλήρωσε δε ότι η ανάπτυξη που φέρνει ένα πανεπιστήμιο δεν είναι οι θέσεις εργασίας που απαιτούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών, είναι κυρίως η υπεραξία που παράγεται από τους αποφοίτους του που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν γύρω από αυτό ή εξαιτίας αυτού. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως πόλος ανάπτυξης.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης επεσήμανε ότι η πολιτική διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος αποτελεί βασικό στρατηγικό πυρήνα των Πρυτανικών Αρχών. Υπογράμμισε ότι «μέσω της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας, ενισχύεται η εξωστρέφεια, η διεθνής αναγνώριση και η συνέργεια με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου επενδύουμε δυναμικά, προκειμένου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να καταστεί Ίδρυμα ανθρωποκεντρικό και ανταγωνιστικό, σύμφωνα και με τις επιταγές των διεθνών προτύπων».

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης παρουσίασε το σημαντικό έργο που επιτελεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, η οποία έχει την ευθύνη διαμόρφωσης και παρακολούθησης της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος και των διαδικασιών ποιότητας που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της υλοποίησης του οράματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας