Από 4 Απριλίου 2022 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης με Δελτίο Τύπου μας είχε ενημερώσει ότι λόγω του κατολισθητικού φαινομένου που παρουσιάστηκε στην περιοχή του δρόμου Κοζάνης – Ρυμνίου – Τριγωνικού και συγκεκριμένα στη Χ.Θ 29+700, κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του παραπάνω δρόμου από Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 8.00 π.μ. μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα.

Από τότε, έχουν περάσει περί τις 52 ημέρες και η κατάσταση του οδοστρώματος παραμένει η ίδια!… Και φυσικά ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων!

Πηγή:mikrovalto.gr