Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, τρέχουσας χρήσης.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

2

4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας

3

Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας

4

Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

5

Χορήγηση βεβαιώσεων  για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2021 -2022.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

6

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και διακριτικό τίτλο: «ΑΓΡΟΒΟΪΟ».

-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

7

Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση στο Δήμο Βοΐου του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Ανασελίστης (Νεάπολη).

-Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

8

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

9

Σύσταση στο Δήμο Βοΐου Γραφείου Πολιτικής Άμυνας (Π.ΑΜ.)

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

10

Καθορισμός θέσεων θρησκευτικών – επετειακών εορτών – εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

11

Αιτήσεις

 

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το επιθυμούν με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  30/5/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας