Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 στις 20:30 π.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

2.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

3.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

4.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

5.- Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μετα-λυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού με ΑΦΜ. κατά την περίοδο 2022-2023.

6.- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2021 Β του Πράσινου Ταμείου.

        7.- Λήψη απόφασης για εγγραφή ποσού 12.400,00 € στο προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας