Κύριε πρόεδρε

Σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο δια περιφοράς  δημοτικό συμβούλιο του Σαββάτου, η παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω :

1. Για το πρώτο θέμα, περί αντικατάστασης δηλαδή του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κακαφίκα Αναστασίου, με επίκληση την ανεπαρκή εκτέλεση των καθηκόντων του, θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να εξηγηθούν από τον δήμαρχο τα αίτια της αντικατάστασής του. Σε κάθε περίπτωση εγείρεται ηθικό θέμα για τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς εξηγήσεις.

2. Προτείνουμε η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη να γίνει άμεσα, το αργότερο ως την Τετάρτη 03-03-2021.

3. Στην συνεδρίαση αυτή η παράταξή μας προτείνει να συζητηθεί επίσης το παρακάτω θέμα, ως κατεπείγον.

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες του δήμου Σερβίων, σχετικές με τις παραχωρηθείσες εκτάσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην θέση Μάνα Νερού της κοινότητας Μεσσιανής του δήμου Σερβίων».

Εννοείται ότι η παράταξή μας έγκαιρα θα υποβάλλει την σχετική εισήγηση.

4. Δεν είναι συνηθισμένο στην αυτοδιοίκηση να ορίζεται δημοτικό συμβούλιο, χωρίς μάλιστα κατεπείγον θέμα, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 μ.μ.

Είναι προφανές ότι συνεδρίαση τέτοια ημέρα και ώρα δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στον συντονισμό των παρατάξεων.

5. Για όλους τους παραπάνω λόγους η παράταξή μας θα απουσιάζει από την συνεδρίαση.

Θα συμμετέχει στην επόμενη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στην οποία προτείνει να συζητηθεί και το θέμα που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3, ως κατεπείγον θέμα.

Με τιμή

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Κωνσταντόπουλος Β.

Αλεξόπουλος Αν.

Γκουτζιομήτρος Μ.

Καραντάκος Π.

Μπάκανος Γ.

Παναγιωτούλας Γ.

Παπαθανασίου Χ.

Πεκόπουλος Δ.

Πράσσος Ε.