Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Ερώτηση βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής για το ρόλο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος σε ζητήματα παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με Αρ. Πρωτ. ΑΠ4514/504/24/02/2021 κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής δια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας και βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου και άλλων τεσσάρων βουλευτών Γιώργου Αρβανιτίδη (Β’ Θεσσαλονίκης), Ευαγγελίας Λιακούλη (Λάρισας), Απόστολου Πάνα (Χαλκιδικής) και Χρήστου Γκόκα (Άρτας), για τη στάση που τηρεί ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε πλειάδα ζητημάτων παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Πιο συγκεκριμένα εγείρονται μια σειρά ζητημάτων:

1.      «Η προνομιακή μεταχείριση μιας συγκεκριμένης εταιρείας για χάρη της οποίας αγνοούνται συστηματικά όλες οι περιβαλλοντικές αντιρρήσεις θεσμικών φορέων και υπηρεσιών.

2.      Η πρακτική της κατάτμησης δημόσιας γης για την απευθείας απόδοση της με ελάχιστο τίμημα με  αντίστοιχη βλάβη του δημοσίου.

3.      Η συμμετοχή στην πιο πάνω, βλαπτική για το δημόσιο, διαδικασία προσώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του κ. Μιχελάκη.

4.      Οι σαφείς ενδείξεις συντονισμού και μεθόδευσης που αναδεικνύουν τα δημοσιευμένα στοιχεία στην περιοχή «Μάνα Νερού».

5.      Η εξασφάλιση προνομιακής θέσης με τις πλάτες του δημοσίου τόσο στη συγκεκριμένη εταιρεία όσο και σε φυσικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τα συγγενικά στον κ. Μιχελάκη.»

 

Όλα τα παραπάνω, «εγείρουν ευρέως θέματα πολλαπλής και κατ´ εξακολούθηση παραβίασης της νομιμότητας από τον κ. Μιχελάκη», σύμφωνα με τους ερωτώντες βουλευτές.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

 Προς τους Υπουργούς:  α)  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

                                             β)  Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

                                             γ)  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπ. Λιβανό

Θέμα: «Ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής – Μακεδονίας υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή «συντονίζει» την εξυπηρέτηση αλλότριων;»

Τις τελευταίες εβδομάδες σειρά δημοσιευμάτων μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας καθώς και τοπικών φύλλων στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία έφεραν στο φως σωρεία αποφάσεων του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Β. Μιχελάκη που ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της κάθε απόφασης, η συνολική τους αξιολόγηση προβληματίζει ακόμα και τους πιο ευκολόπιστους για τον συντονισμό και την αλληλουχία τους.

 -Η προνομιακή μεταχείριση μιας συγκεκριμένης εταιρείας για χάρη της οποίας αγνοούνται συστηματικά όλες οι περιβαλλοντικές αντιρρήσεις θεσμικών φορέων και υπηρεσιών

-Η πρακτική της κατάτμησης δημόσιας γης για την απευθείας απόδοση της με ελάχιστο τίμημα με  αντίστοιχη βλάβη του δημοσίου

-Η συμμετοχή στην πιο πάνω, βλαπτική για το δημόσιο, διαδικασία προσώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του κ. Μιχελάκη

-Οι σαφείς ενδείξεις συντονισμού και μεθόδευσης που αναδεικνύουν τα δημοσιευμένα στοιχεία στην περιοχή «Μάνα Νερού»

-Η εξασφάλιση προνομιακής θέσης με τις πλάτες του δημοσίου τόσο στη συγκεκριμένη εταιρεία όσο και σε φυσικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τα συγγενικά στον κ. Μιχελάκη.

Όχι μόνο δεν συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, αλλά εγείρουν ευρέως θέματα πολλαπλής και κατ´ εξακολούθηση παραβίασης της νομιμότητας από τον κ. Μιχελάκη.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται από το σύνολο των αποφάσεων Μιχελάκη να εξασφαλίζει άδειες παραγωγής ΗΕ που ξεπερνάνε ήδη τα 350 MW και σε πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

2.Ειδικά για τις εγκαταστάσεις ΦΒ η εταιρεία με τη βοήθεια του κ. Μιχελάκη κινήθηκε μέχρι τώρα αποκλειστικά με τη μέθοδο που όπως γνωρίζουμε πρόκειται να απαγορευθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή πρώτα εξασφάλιζε το χαρακτηρισμό της έκτασης, στη συνέχεια εξέδιδε άδεια και στο τέλος αποκτούσε εμπράγματο δικαίωμα στη γη ως μόνος επενδυτής με άδεια.

3.Είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν να δίνονται συλλήβδην βεβαιώσεις χρήσης γης που ανήκει στο δημόσιο και ανέρχεται σε χιλιάδες στρέμματα σε μια και μόνο εταιρεία.

4.Το ίδιο απαράδεκτο είναι να παραχωρείται με τη μέθοδο της κατάτμησης δημόσια γη εκατοντάδων στρεμμάτων με τίμημα πολύ χαμηλότερο αυτού που επιτυγχάνουν αντίστοιχα οι ιδιώτες και μάλιστα σε αυτές τις προκλητικά ευνοϊκές παραχωρήσεις να συμμετέχουν συγγενικά πρόσωπα του κ. Μιχελάκη (περιοχή Μάνα Νερού).

5.Πως είναι δυνατόν στην πιο πάνω περιοχή, Μάνα Νερού, όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει προνομιακά παραχωρητήρια δημόσιας γης να δηλώνουν δυο ή τρεις διευθύνσεις που οδηγούν στην ίδια εταιρεία? Είναι τα φυσικά πρόσωπα προπέτασμα καπνού της εταιρείας ή συντονίστηκαν μέσω της εταιρείας και ποιος ο ρόλος του υπογράφοντος συντονιστή?

7.Στην πιο πάνω περιοχή όπως και σε άλλες που έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις χαρακτηρισμού από τον κ. Μιχελάκη αναπτύσσεται αξιόλογη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στις αποφάσεις του συντονιστή.

Επειδή όλα όσα αναφέρθηκαν βασίζονται σε δημοσιεύματα που επισυνάπτονται και δεν διαψεύστηκαν

Επειδή η έκταση που έλαβε η πρακτική των χαρακτηρισμών και των παραχωρήσεων γης είναι άγνωστη

Επειδή στην πλειονότητα των αποφάσεων του κ. Μιχελάκη οι τοπικοί φορείς είναι αντίθετοι ή δεν έχουν καν ερωτηθεί

Επειδή η μέθοδος απόκτησης δικαιωμάτων γης δια της πλαγίας οδού κρίθηκε έωλη και πρόκειται να αλλάξει

Επειδή η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να σέβεται το δημόσιο συμφέρον και να υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό

Επειδή οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει στον τόπο τους και να τοποθετούνται με τα αυτοδιοικητικά τους όργανα

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

1.  Πόσες και ποιες αποφάσεις χαρακτηρισμού δημόσιας γης ως κατάλληλης για εγκατάσταση ΑΠΕ έχουν εκδοθεί από τον κ. Μιχελάκη στην περιοχή ευθύνης του μέχρι τώρα;

2.  Πόσες και ποιες από αυτές τις αποφάσεις εκδόθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας που αναφέρεται στα δημοσιεύματα;

3.  Πόσες και ποιες αποφάσεις παραχώρησης δημόσιας γης εκδόθηκαν για την εγκατάσταση ΦΒ με ισχύ μικρότερη των 500 Kw ή του 1 MW προκειμένου για Ενεργειακές Κοινότητες, από τον κ. Μιχελάκη στην περιοχή ευθύνης του;

4.  Πόσες και ποιες από τις πιο πάνω παραχωρήσεις γης βρίσκονται στην περιοχή Μάνα Νερού?

5.  Ποιες από τις πιο πάνω εκτάσεις που αναφέρονται στα ερωτήματα 1,2,3,4 είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ και επιδοτούνται μέχρι σήμερα  για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση;

6.  Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτηρισμού και παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων συναντάται σε άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και σε ποια έκταση;

7.  Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να διαφυλαχτεί αφενός το δημόσιο συμφέρον και αφετέρου ο υγιής ανταγωνισμός από ανάλογες πρακτικές;

8.  Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην αγνοούνται οι τοπικές κοινωνίες σε διαδικασίες χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ τέτοιας κλίμακας;

9.  Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει την έκδηλα παράνομη κατάτμηση δημόσιας γης στην περιοχή Μάνα Νερού όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις αν υπάρχουν;

10.  Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει την δραστηριότητα του κ. Μιχελάκη που παράγει έκνομα αποτελέσματα;

Και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ευαγγελία Λιακούλη

Απόστολος Πάνας

Χρήστος Γκόκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας